Samboere slipper arveavgift

GAVEPAKKE: Uten testament får ikke din samboer en krone når du dør. Men selv med et testament har en god del av arven forsvunnet i arveavgift, nå vil reglene bli endret.

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.

Per-Kristian Foss har bekreftet overfor VG at arveavgiften for samboere skal fjernes.

- I løpet av våren vil jeg fremme et forslag for Stortinget om fritak for arveavgift for samboere, sier Foss.

Støtte i stortinget

Arveavgiftsutvalget la frem sin innstilling om avgiftsfritak for samboere allerede våren 2000.

Bilde: Anne Angelshaug.
Bilde: Anne Angelshaug. Vis mer

Samtidig med at finansministeren offentliggjorde at han vil fjerne arveavgiften for samboere, la også SVs finanstalsmann på Stortinget, Øystein Djupedal, inn et forslag om det samme til behandling på Stortinget.

- Siden også samboere dør, betyr dette at mange er blitt hardt rammet økonomisk i en ellers vanskelig livssituasjon, sier Djupedal til VG.

Djupedal foreslår derfor at departementet skal vurdere å gi et samboerfritak for arveavgift tilbakevirkende kraft til 5. mai år 2000, da arveavgiftsutvalget fremmet sin innstilling.

Også KrF og Ap skal være positive til forslaget.

Men hva skal til for å være samboer?

Før endringen kan gjennomføres må imidlertid begrepet samboere defineres nærmere.

- Vi trenger en entydig og praktisk definisjon av begrepet samboere. Skal det begrenses til de med felles barn, skal vi kreve registrering, og om det skal kreves en viss varighet for å få rettigheter som samboer, er blant spørsmålene vi må avklare, sier Per-Kristian Foss til VG.