Samboer? Slik fordeler dere gjeldsrentene

SKATT: Hvordan skal samboere fordele gjeldsrentene? Husk at du også finner alle våre andre skattetips i denne artikkelen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Bor du sammen med kjæresten din uten å være gift, er du samboer. Likningskontoret anser dere da som enslige. Dere vil altså ikke likestilles med ektefeller.

For kjærestepar som bor sammen uten å ha felles formue eller gjeld, er det bare å levere hver sin selvangivelse. Stadig flere kjøper imidlertid leilighet eller bil sammen, og lurer derfor på hvordan de skal fordele gjelden på selvangivelsen.

Alt ditt er ditt

Alt dere eier i felleskap, skal føres opp i hver deres selvangivelse med den andelen dere selv eier. Felles gjeld, som begge er ansvarlige for, skal som hovedregel føres opp med en halvpart på hver.

MEN: Dette gjelder ikke hvis de faktiske eierforholdene er annerledes. Dette kan imidlertid ikke Likningskontoret gjette seg til, dere må si ifra hvis dere har ulik eierbrøk.

EKS: Eier du 25 prosent av boligen, og samboeren 75 prosent, blir fordelingen den samme i selvangivelsen. Rentefradragene skal så fordeles etter samme forhold som gjelden.

Men husk: Du får bare fradrag for rentene av din egen gjeld.

Får du forhåndsutfylt selvangivelse må du altså passe på at din andel av gjelden og gjeldsrentene er fordelt riktig. Står hele gjelden registrert på din samboer må du være rask med å få rettet opp feilen, og kreve en annen fordeling.

Hva bør du gjøre?

Som "vanlig" samboer kan du ikke kreve fradrag for gjeldsrentene til samboeren, og det gjelder selv om dere har en intern avtale om at du skal betale hennes renter. Dette gjelder også om du har kausjonert for din samboers gjeld.

Er det ikke inngått en reell intern avtale mellom samboerne - deles rentefradraget likt dem imellom, når begge er ansvarlig for gjelden overfor kreditor.

Har dere kjøpt bolig i fellesskap og begge to står som låntagere hos banken, vil altså ligningskontoret i utgangspunktet gå ut i fra at hver av dere hefter for halvparten av gjelden.
Gjelden deles altså på to, og dette kan være ulønnsomt hvis en av dere har liten eller ingen inntekt.

En samboer som har inntekt lavere enn rentefradraget vil nemlig miste skattegevinsten. For å unngå dette må dere vise til gjeldsavtalen som bekrefter den reelle fordelingen av gjelden.

Si at dere har kjøpt en felles leilighet, og begge står ansvarlig for lånet. Hvis dere ikke sier ifra til ligningskontoret vil de dele gjelden på to, 50 prosent på A og 50 prosent på B.

Hvis A derimot tjener godt, mens B er student og kun har en deltidsjobb, vil A som regel ha den største eierandelen i leiligheten. A hefter for eksempel for 80 prosent av lånet, mens B står for de resterende 20 prosent.

Henvis til gjeldsavtalen

Når dere begge er ansvarlig for et felles lån, men hefter ulikt, vil dere få fradrag for den del av rentebeløpet som vedkommende er ansvarlig for i henhold til reell avtale dem imellom. En slik avtale må være inngått ved gjeldsopptakelsen.

Gjeldsavtalen bør beskrive hvilket ansvar hver av partene har for å betale ned gjelden, rentefradragene skal så fordeles etter samme forhold som gjelden. A skal altså ha 80 prosent av gjeldsrentene mens B skal ha 20 prosent. Navn og fødselsnummer på samboer må føres opp

Lignings ABCen sier følgende:
Er begge samboerne ansvarlig for gjelden i samme tidsrom, skal hver av dem ha fradrag for sin del av rentebeløpet etter en reell intern avtale om ansvaret for gjelden.

Endring av den interne avtalen om ansvar for gjelden kan ikke anses som reell når samboeren endrer den uten å kunne påvise reelle grunner for endring utenom de rente skattemessige. En reell grunn for endring kan for eksempel være vesentlige endringer i inntektsforholdene.

En avtale om endring av ansvaret for gjelden vil få virkning for renter påløpt etter datoen for endringen.

Svært lav lønn

Dersom en (eller begge) av samboerne ikke får benyttet sine fradrag fullt ut slik at det oppstår underskudd, kan underskuddet fremføres til senere års positive inntekt. Se Skatteetatens rettledning post 3.3.9.

Merk at underskudd hos den ene samboeren ikke kan overføres til fradrag hos den andre.

Har den ene av samboerne ikke hatt inntekt eller har svært lav inntekt og derfor har vært forsørget fullt ut av den andre, kan den som har dekket leveomkostningene kreve særfradrag for forsørgelse. Hver imidlertid klar over at dersom den forsørgede samboeren har rett til studielån fra Lånekassen, så vil ikke særfradraget kunne kreves. Du finner mer om dette i rettledningen til post 3.5.

Kilde: Lignings-ABC og Skatteetaten.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!