Salgstriksene som gir deg plass

Dette er framgangsmåter som har vært brukt av våre ansatte. Det er ikke sikkert at alle triksene vil passe for deg - luk derfor ut de du synes dekker din situasjon, og bruk dem aktivt. Lykke til!

[Ugjyldig objekt (NAV)]
[Ugjyldig objekt (NAV)]

 • Finn alternativene.
  Trinn 1 er å finne ut hvilke alternativer du har i ditt område, og fokusere beinhardt på disse.

  Du bør likevel være fleksibel når det gjelder å vurdere barnehager som ligger et stykke unna. Dette er spesielt aktuelt hvis du kan kjøre bil til og fra, eller barnehagen ligger i nærheten av offentlig kommunikasjonsmidler.

 • Opprett personlig kontakt.
  Det er mye lettere å hoppe over et nummer på en liste, enn et menneske man har snakket hyggelig med. Personlig kontakt er altså et svært viktig punkt. Du kan førsøke deg over telefonen, men det aller beste er å ta en prat ansikt til ansikt.

  Etter å ha funnet de aktuelle barnehagene, bør du derfor ta kontakt med den daglige lederen eller sjefen, og forhøre deg om mulighetene. Ikke undervurder den personlige kjemien eller magefølelsen du får på dette stadiet:

  Får du et klart nei og sitter igjen med følelsen av å forstyrre den daglige lederen når du spør om mulighetene, bør du kutte kontakten umiddelbart. Sett heller inn fokuset på de barnehagene der du føler at det er en viss mulighet til å nå fram.

 • Send en skriftlig og personlig søknad.
  Barnehageansatte er som de fleste andre: De vil ha et hyggelig arbeidsmiljø og foreldre de kommer overens med. Det er derfor viktig at du klargjør hvem dere egentlig er: Hva driver dere egentlig med? Utdannelse og yrkesvalg er momenter som bør nevnes.

  Har du hatt dagmamma eller annen barnehageplass tidligere? Legg alltid ved referanser som kan hjelpe til å stille deg i et bedre lys.

  Husk at det er lite som irriterer barnehageansatte mer, enn når de må jobbe overtid fordi foreldrene er forsinket når barnet skal hentes. Foreldre som kan skilte med redusert arbeidstid, eller kan vise til gode rutiner for henting og bringing er alltid populære.

  I tillegg må det selvsagt nevnes om poden deres er omgjengelig og blid. Legg gjerne med bilder for å knytte bånd. Våre kollegaer har faktisk fått tilbakemeldinger som tyder på deres søte bilder av familiens stolthet var avgjørende for at de fikk plass.

 • Følg opp.
  For å unngå at søknaden din forsvinner rett i arkivet, bør du følge den opp, spesielt hvis du ikke har fått tilbakemelding innen noen uker. Ring og hør om søknaden er mottatt, hvordan dere ligger an, om det er noen endringer, også videre, også videre. Presiser alltid at du og resten av familien er tilgjengelig for eventuelle intervjurunder om det skulle dukke opp en ledig plass.

  Mange anbefaler også å ringe på forhånd og spørre om de kan stikke innom en tur.

  Er barnet like rolig/snill som du har skrytt av i din personlige søknad, bør du også ta med deg poden. Du kan godt komme på flere besøk etter det første, slik at du virkelig pleier kontakten - pass likevel på at du ikke bikker over til å bli utidig masete.

 • Intervju.
  Mange private barnehager siler ut de uinteressante søkerne ved å arrangere intervjuer. Blir du kalt inn til intervju, bør derfor begge foreldrene stille godt forberedt. Selv om du bør passe på at du ikke blir oppfattet som en bedreviter, bør du unngå å bli for passiv. Prøv å få fram ditt engasjement og interesse for hvordan barnehagen fungerer.

  Husk at mange barnehager arrangerer dugnader for å friske opp lekearealer og lignende. I praksis er det imidlertid langt fra alle foreldre som gidder å delta. Har du mulighet til å stille opp, bør du si ifra om det – det gir garantert en ekstra stjerne i boka.

 • Økonomi.
  Alle private barnehager er livredde for å tape penger, og dessverre sliter en del barnehager med foreldre som har betalingsproblemer. Er økonomien og betalingsviljen din god, bør du derfor presisere det.

  Åpner det seg en ledig plass, for eksempel måneden før du trenger den, er det derfor lurt å presisere at du også er villig til å betale for den første måneden, selv om du ikke kommer til benytte plassen i denne perioden.

  Moralen er enkel: Dersom barnehagen tror at vil tape penger på å velge akkurat deg, vil du antagelig miste plassen. Ikke fall i denne kategorien.