Særavgiftsendringer

Endringene er gjeldende fra 1. januar 2001, på nær avgiftene knyttet til bensin/diesel og brennevin som først er gjeldende fra 1. juli 2001.

Endringer i særavgifter inkludert mva., forslag til budsjett 2001
ProduktGjeldende
avgiftssats
Forslag 2001Avgiftsøking
i prosent
Brennevin 1 liter
over 22 vol. pst. (*)
346,37293,72-15,20%
Sigaretter
20 stk.
39,8541,083,09%
Årsavgift, kr/år
alminnelig sats
2005226513,00%
Bensin pr. liter,
blyinnh. over 0,05 g/l
6,315,57-11,70%
Bensin pr. liter,
blyinnhold under 0,05 g/l
5,654,91-13,10%
Bensin pr. liter,
blyfri
5,344,60-13,90%
Autodiesel pr. liter4,353,35-23,00%
Elektrisk kraft
øre pr. kWh
10,5312,6720,32%
Sjokolade, pr. kg.17,4317,922,80%
Alkoholfrie
drikkevarer
1,941,992,53%
Sukker per kg.6,756,942,81%
Innenlandsflyging
kr/passager
11612810,30%
Utenriksflyging
kr/passager
232128-44,80%
Negativ økning betyr avgiftslettelser
(*)Eksempel med 1 liter 40 vol. pst.