Så stor bot får du

Prislisten for uheldig smuglere.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Sørger du for å ikke ha med varer for mer enn 6.000 kroner, kan Tollvesenet benytte seg av forenklet forelegg. Da slipper du nemlig at de forteller politiet om din overtredelse.

Størrelser på bot ved forenklet forelegg
VareBotMaksimalt akseptert ved forenklet forelegg
Brennevin (22-60 pst.vol.)300 til 2.600 kroner5 liter
Øl, vin og hetvin (2,5-22 pst.vol.)300 til 2.600 kroner10 liter
Sigaretter300 til 1.900 kroner1.000 stk.
Snus og røyktobakk300 til 1.200 kroner1.000 gram
Kjøttvarer300 til 1.900 kroner40 kilo
Andre varer300 til 1.900 kronermax. verdi 8.000 kroner
Botens størrelse er progressiv. For eksempel koster det 300 kroner å smugle 1 l. brennevin, men 2.600 kroner å smugle 5 l. brennevin.

I tabellen nedenfor ser du hvor stor bot du får hvis du smugler.