Så mye penger har vi

Det er nok ikke uten grunn at det er nok kunder til Private Banking-konseptene.

Millionærenes bank

  1. Så mye penger har vi


Dobbel størrelse

Siden 1997 har nordmenns nettoformue økt fra 257 milliarder kroner, til hele 497 milliarder kroner, viser tall fra Norges Bank.

Nettoformue (milliarder kroner)
ÅrNettoformue
1997257,4
1998250,4
1999340,4
2000365,5
2001326,8
2002290,7
2003348,5
2004381,0
2005467,9
2005, 2. kvartal435,5
2006, 2. kvartal496,9
Kilde: Norges Bank, nettoformue for norske husholdninger i 4. kvartal, milliarder kroner.

Bortsett fra en midlertidig nedgang fra 2000-2002, har vår samlede formue vokst ganske jevnt og trutt - og er nå nesten dobbel så stor som for ni år siden:Forvirrende?

Norges Bank har ikke tall på formuen til en gjennomsnittshusholdning, men det har Statistisk Sentralbyrå. Det er dessverre ikke publisert tall siden 2004, men SSB-statistikken stemmer ikke helt overens med tallene fra Norges Bank. For fra 2000 til 2004 har gjennomsnittsformuen gått ned fra 198.400 til 133.400 kroner - per person.

- Tallene våre er basert på skattelikningene, mens tallene fra Norges Bank reflekterer den mer reelle utviklingen, sier seniorrådgiver i SSB, Jon Epland.

Grunnen er at skattereglene, eksempelvis knyttet til likningsverdien på boliger, ikke reflekterer den korrekte verdien av formuene. På den andre siden vil hele gjeldsbyrden vises, og derfor er SSB sine tall lavere enn de til Norges Bank.

Les mer om hva skattetallene egentlig sier her.