Så mye mindre blir ditt terminbeløp

Dette betyr rentereduksjonen*
LånebeløpTerminbeløp i dag (Rente 8,6%)Nytt terminbeløp (rente, 5,13%**)Reduksjon terminbeløpReduksjon rente
100.000,-2.629,-2.006,-24%40%
150.000,-3.944,-3.009,-24%40%
200.000,-5.259,-4.012,-24%40%
250.000,-6.573,-5.015,-24%40%
*Lån i Statens Lånekasse, nedbetalingstid 20 år. **Forutsetter fastrente på 5,63% og reduksjon av adm. rente fra 1% til 0,5%)

Som du ser reduseres ditt terminbeløp med 24 prosent, eller nesten en fjerdedel fra 1. juli dersom Lånekassens fastrentetilbud blir 5,63 prosent.

At terminbeløpet reduseres med 24 prosent og renteutgiftene med 40 prosent skyldes at avdragene er innbakt i terminberegningene.

Du kan selv leke deg med tallene ved hjelp av DinSides Boliglånskalkulator