Så mye mer tjente du i fjor

Overskuddet gikk til å betale strømregningen.

<b>NEI TAKK?</b> Får NHO Reiseliv det som de vil, skal bedrifter kunne nekte kundene å bruke kontanter. Foto: COLOURBOX.COM
NEI TAKK? Får NHO Reiseliv det som de vil, skal bedrifter kunne nekte kundene å bruke kontanter. Foto: COLOURBOX.COM Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De fleste fikk høyere lønn i 2010 sammenlignet med 2009, viser tall fra Statistisk sentralbyrås Økonomiske analyser. I gjennomsnitt økte årslønningene for nordmenn med 3,6 prosent. Dette gjaldt alle lønnstakere.

Økningen var noe høyere for ansatte i organiserte virksomheter og i offentlig forvaltning inklusive helseforetakene. Økningen lå her på 3,75 prosent, viser den foreløpige rappporten fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, som ble lagt fram mandag.

Klarer du å betale for deg?

Ekstrem økning i strømprisene

At lønna gikk opp for de fleste av oss kom antakelig godt med, ettersom en rekke varer også ble dyrere.

Veksten i konsumprisindeksen (KPI) var nemlig 2,5 prosent fra 2009 til 2010, ifølge rapporten "Økonomisk utsyn over året 2010" fra SSB.

Ikke minst økte strømprisene betraktelig. På årsbasis steg prisene på elektrisitet inkludert nettleie med svimlende 21,3 prosent i gjennomsnitt, viser tallene fra SSB.

Man hadde derimot ingen grunn til å klage over dyr mat i 2010. Matvareprisene falt med 0,1 prosent fra 2009, som ifølge SSB skyldes norske importrestriksjonene på matvarer, høye tollmurer og en høy andel norskproduserte matvarer, som gjør matvareprisene i Norge mindre utsatte for svinginger i de internasjonale råvareprisene.

Sterk priskonkurranse blant aktørene i dagligvarebransjen, som ønsker å forsvare og ta markedsandeler, bidro antakelig og til denne prisutviklingen.

I motsetning til matvarene, steg prisene betraktelig for følgende produktgrupper: Prisene på drivstoff og smøremidler steg med 8,3 prosent, kaffeprisene steg med 7,6
prosent og tobakkvareprisene steg med 7,1 prosent.

Kjemper mot høye strømpriser

Størst lønnsøkning innen finans

Det er finanssektoren som kan vise til den høyeste lønnsøkningen det siste året. I gjennomsnitt økte deres lønninger med 6 prosent fra 2009 til 2010, som i stor grad skyldes høyere bonusutbetalinger, ifølge Beregningsutvalget.

Også her finner man de høyeste lederlønningene, som vokste kraftig fra 2009. Mens en administrerende direktør innen finans tjente 1,4 millioner i 2010, hadde en daglig leder av et mindre foretak i samme sektor 942.000 i årslønn i 2010, en økning på hele 15,1 prosent fra 2009.

Også administrerende direktører innen varehandel fikk økt sine årslønninger betraktelig, med 10,8 prosent.

Den årlige lønnsøkningen for statsansatte var på 4,5 prosent fra 2009 til 2010, mens industriansattes årslønn gikk opp med 4 prosent. Også kommunalt ansatte tjente mer i 2010, deres lønn gikk opp med 3,6 prosent det siste året.

Så mye bør du ha på konto

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!