Så mye mer kan du låne

"Lån mye mer" - budskapet er aller best for de aller rikeste. Men har du en rimelig sikker arbeidsplass, kan lånedrømmen være innenfor rekkevidde også for deg.


Uansett om du tror på lav rente i mange år fremover eller ikke: Det er et faktum at de langsiktige rentene er rekordlave for tiden. Renten på norske ti-årige statsobligasjonslån var på 3,6 prosent i går. Da er det ikke lenge før flere banker følger opp med å tilby fastrentelån med skikkelig lang bindingstid til godt under fem-tallet.

Det er da du må ta stilling: Skal du, eller skal du ikke gripe sjansen og ta opp mer lån?

Glad-pensjonist?

Er du blant de som har god gjeldsevne, kunne du for eksempel finansiere din egen pensjonistbolig - enten her i landet i ett plan, eller i utlandet med bedre temperaturer for gikta. Har du en nedbetalt pensjonistbolig stående klar når dagen kommer, står du friere til å frigjøre det du ellers måtte ha av kapital, og leve dine siste dager i luksus - vel - det var bare en tanke.

Men som alltid er dessverre slike tanker mer relevante jo mer du tjener.

Så mye kan du låne
Månedslønn
etter skatt
(kroner)
Disponibelt til
å betjene lån
(kroner)
Gjeld til
2,5 % rente
(1000 kr.)
Gjeld til
5 % rente
(1000 kr)
17 5004 600820660
20 0007 0001 3001 040
25 00012 0002 2401 800
30 00017 0003 1802 560
35 00022 0004 1303 310
Beregninger utført av DinSides Hvor mye kan du låne - kalkulator. Personen er 35 år, mannn, har daglig forbruk 150 prosent av SIFOs standardbudsjett for husholdninger samt 450 kroner måneden i forsikringer.

Den viktigste grunnen er at levekostnadene opptar en større andel av økonomien din jo mindre du tjener. Tabellen nedenfor viser dette ganske klart.


Tabellen viser at dersom lønnsinnntekten etter skatt fordobles, fra 17,5 tusen til 35 tusen kroner etter skatt, så øker gjeldsevnen til det femdoble for vår eksempelperson, som er enslig mann på 35 år med sans for det gode liv. Grunnen til at gjeldsevnen øker mye mer enn inntekten, er at vi har holdt det daglige forbruket konstant. Vår eksempelperson lever godt, med et forbruk som er 50 prosent større enn SIFOs nøkterne husholdningsbudsjett, men faller ikke for fristelsen til å forbruke mer jo mer han tjener.

Dermed må alle med middels- og lavere inntekter gjøre mye mer nøyaktige beregninger enn høytlønnede, før lånesøknaden settes opp.

Vår Hvor mye kan du låne- kalkulator er et glimrende verktøy til nettopp denne jobben. Trykk her og sett i gang.

Sikker jobb?

En sikker inntekt er forutsetningen som alle gjeldsplaner må være tuftet på, og LOs sjeføkonom Stein Reegård anslo denne uken at to hundre tusen nordmenn vil miste jobben i løpet av dette året (TV2s "Tabloid"). Trolig vil en stor del av disse være ansatt i sterkt konkurranseutsatte eksportbedrifter som for tiden sliter med en sterk kronekurs.

Dessuten er det slik at hvis du tror på lav rente i mange år fremover, som
vi gjør, tror du samtidig på lav inflasjon på grunn av økt import fra lavkostland.

Blant annet er det for tiden 150 millioner arbeidsløse kinesere, som er på stadig jakt etter nye markeder.

Men har du en rimelig sikker arbeidsplass, for eksempel i offentlig sektor eller oljebransjen, kan lånedrømmen være innenfor rekkevidde.

Trykk her, og beregn hvor mye mer du kan låne du kan få til med din økonomi.