Så mye må du betale:

Oppreguleringen av leien skal altså skje ved at basisdelen av høyeste lovlige leie økes med en viss prosentsats årlig.

Dersom det ikke skjer store endringer i det uregulerte leienivået, vil høyeste lovlige leie for flere av boligene (forhåpentligvis) ha nådd "markedsleien" etter få år. Dermed vil disse leieforholdene i teorien bli unntatt fra reguleringen i god tid før 10 års perioden er ute.

I praksis tror vi imidlertid at dagens prisnivå på leiemarkedet gjør det mer sannsynlig at de fleste vil gå ut hele "tilvenningsperioden" på 10 år.

Blir prosentsatsen fastsatt til 20 prosent, kan altså utleieren legge til 20 prosent på grunnleien hvert år, inntil prisen tilsvarer markedsleien.

Slik skal husleien beregnes:
ÅrGrunnleieVedlikehold, f.eks. trappevask, og måkingFyringTotalsum
199915003002002000
200018003002002300
200121603002002660
200225923002003092
20033110,53002003610,5
20043732,53002004232,5
200544793002004979
200653753002005875
200764503002006950
200877403002008240
200992883002009788
Slik vil din husleie øke, forutsatt at utleier øker grunnleien med 20%. I tillegg forutsetter eksemplene at vedlikeholds- og fyringstilleggene ikke endres i løpet av perioden, og at utleier ikke foretar forbedringer som gir rett til ytterligere tillegg.