Så mye må du betale

Tabellen viser hvor mye skatt du må betale av din formue.

[Ugjyldig objekt (NAV)]
Formueskatt
Skatt tilNetto formueProsentsats
Kommune0-120.000 kr.0,0 %
Kommune120.000- kr.0,7 %
Stat, skatteklasse 10-120.000 kr.0,0 %
Stat, skatteklasse 1120.00-540.000 kr.0,2 %
Stat, skatteklasse 1540.000- kr.0,4 %
Stat, skatteklasse 20-150.000 kr.0,0 %
Stat, skatteklasse 2150.000-580.000 kr.0,2 %
Stat, skatteklasse 2580.000- kr.0,4 %
Skatteklasse 2 gjelder for ektefeller hvor bare den ene jobber