Så mye koster sauedrapene

Tallene gjelder de bøndene som har søkt erstatning for rovdyrtap. Disse bøndene har sluppet 511.834 sau i utmark, totalt i Norge slippes det over 2 millioner sau.

Erstatningsoppgjøret for sau drept av fredet rovvilt beitesesongen 2000
Antall søknaderAntall sau
& lam
sluppet
Antall sau
& lam
tapt
Antall sau
& lam
erstattet
Erstatnings-
beløp
 
2811511.83454.30331.94847 millioner
776 tusen
og 216 kroner
 
Tallene er hentet fra nettsidene til Direktoratet for Naturforvaltning.


De sauebøndene som søker erstatning, får dermed i gjennomsitt 1495 kroner per tapte sau.

Men hvilke rovdyr er det som spiser sauen?

Her er storspiserne av sauekjøtt.
RovdyrDrept antall sauer
Jerven13.192 dyr
Gaupe8.317 dyr
Bjørn3.631 dyr
Ørn1.189 dyr
Ulv827 dyr
Tallene er hentet fra nettsidene til Direktoratet for Naturforvaltning.
[Ugjyldig objekt (NAV)]

At jerven er den store "verstingen" er ingen bombe, men at til og med ørnen tar flere sau enn ulven kom kanskje som en overraskelse?