Så mye kan du kutte:

Husk at tallene er fra ifjor, de nye satsene blir ikke offentliggjort før i februar måned. Beløpene blir imidlertid ikke mindre i år, dessverre vil de vel neppe bli noe særlig høyere heller...

Ti semestre. Har du fullført et studie normert til 10. semestre kan du få ettergitt 21.490 kroner. Dette gjelder for fullført utdannelse ved både universiteter og høyskoler, for eksempel sivilarkitekter og tannleger.

Elleve semestre. Varer studiet i elleve semestre ettergis 33.270 kroner av studielånet. Dette gjelder blant annet for veterinærer fra Norges veterinærhøgskole.

Tolv semestre. Tolv semestre gir ettergivelse på 44.830 kroner. Dette gjelder for eksempel psykologer og de fleste jurister.

Tretten semestre. Har du fullført et studie som er normert til hele 13. semestre får du ettergitt 50.700 kroner. Dette omfatter jurister som var registrert på 2. avdeling eller høyere før høstsemesteret 1993, leger samt ett fåtall andre cand. grader.