FERIEPENGEGRUNNLAGET: Dette tallet på lønnslippen din for desember, avgjør hvor mye du får utbetalt i feriepenger i 2018. Foto: Berit B. Njarga
FERIEPENGEGRUNNLAGET: Dette tallet på lønnslippen din for desember, avgjør hvor mye du får utbetalt i feriepenger i 2018. Foto: Berit B. NjargaVis mer

Feriepenger 2018

Så mye får du i feriepenger

Fjorårets inntekt avgjør hvor mye du får utbetalt sommeren 2018.

Mens ferie er en lovpålagt rettighet for arbeidstakere, er feriepenger avhengig av at du faktisk hadde inntekt i fjor.

Feriepengene regnes ut fra feriepengegrunnlaget ditt for 2017, som du finner på lønnslippen for desember.

Har du fått desemberlønna på konto, kan du altså allerede nå regne ut hvor mye du får i feriepenger til sommeren.

Sjekk feriepengegrunnlaget

Feriepengegrunnlaget består av alt arbeidsvederlag som er utbetalt i opptjeningsåret, skriver Finans Norge.

På årets siste lønnslipp finner du det totale feriepengegrunnlaget i et eget felt. Med dette tallet som utgangspunkt kan du regne ut hva feriepengene blir i 2018.

Dette beløpet vil altså normalt være lavere enn den totale lønnen for 2017, fordi det ikke er alle utbetalinger man får beregnet feriepenger av.

Hva er prosentsatsen for feriepengene?

Feriepengene skal ifølge ferieloven være minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget, men for arbeidstakere over 60 år skal satsen være minimum 12,5 prosent.

Har du en tariffavtale gjennom jobben som sikrer deg fem ferieuker, er satsen 12 prosent, og 14,3 prosent for de over 60 år.

Hvor mye feriepenger får jeg utbetalt?

Men - de som har en femte ferieuke og får utbetalt feriepengene i juni, vil bli trukket det som tilsvarer lønn i fire dager.

Får man utbetalt feriepengene i for eksempel juni holder det ikke at arbeidsgiver holder igjen lønn for juni måned. Arbeidsgiver må trekke det beløpet som tilsvarer fem ukers lønn, slik at man kan få utbetalt vanlig lønn i alle fem ferieukene.

Har du fem uker ferie, og feriepengegrunnlaget ditt for 2017 er eksempelvis 475.000 kroner, og bruttolønna di hver måned er 40.000 (og vi satser på at den er det i 2018 og) gir dette følgende regnestykke, ifølge Visma.no:

Brutto månedslønn 2017 + (Feriepengegrunnlag x 12 prosent) - (Brutto månedslønn / 26 virkedager) x 30 virkedager =

40.000 + (475.000 x 0,12) - (40.000/26) x 30 =

50.846 kroner i feriepenger i 2018, med vårt eksempel.

Syns du dette ble komplisert, kan du prøve Dinsides feriepengekalkulator.

Les også hvorfor du bør be arbeidsgiver vente med feriepengene om du slutter i jobben.

(Artikkelen ble første gang publisert på Dinside i desember 2017)