Så mye får du - så mye må du betale

Forskjellene i barnebidraget er svært store, og det kan ved første øyekast virke som om aleneforeldrene vil bli "ranet" etter de nye reglene.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Slik er det imidlertid ikke.

Som aleneforelder vil du nemlig fortsatt nyte godt av de offentlige støtteordningene, og de er det mange av.

Du kan f.eks. få barnetrygd for ett barn ekstra (ved ett barn blir det 23.328.- per år), støtte til barnetilsyn - maks 29.952 per år osv.

En oversikt over de ulike støtteordningene finner du her.

Etter de nye reglene vil også bidragsmottageren slippe å betale skatt av barnebidraget, dette er en vesentlig forbedring for deg som mottar barnebidrag.

Tabellen viser forskjellen i barnebidrag etter dagens og den nye ordningen. Vi har tatt utgangspunkt i barnebidrag for ett barn (1-2 år), der den bidragspliktige (f.eks. faren) har barnet mellom 9 og 13 netter i måneden.

Og tallenes tale er klar. I den grad den bidragspliktige er villig til å ta sin del av ansvaret, og har et utvidet samvær med barnet sitt, vil han også få en økonomisk gevinst i form av lavere barnebidrag.

Her kan du regne ut hvor mye bidraget ditt vil bli etter de nye reglene.

Barnebidrag etter
dagens og de nye reglene

Lønn
bidrags-
mottager:
Lønn
bidrags-
pliktig:
 Idag:
bidrag etter skatt
per år
 Barnebidrag
etter ny ordning
per år:
200.000.-200.000.- 15.840.- 5.160.-
300.000.-300.000.- 23.760.- 8.520.-
500.000.-400.000.- 31.680.- 14.040.-
400.000.-500.000.- 39.600.- 14.040.-
500.000.-600.000.- 47.520.- 14.040.-
600.000.-500.000.- 39.600.- 14.040.-
1. million400.000.- 31.680.- 6.600.-
400.000.-1. million 79.200.- 56.400.-
Tallene i tabellen er cirkatall - husk at du kan prøve selv!