Så god må barnehagen være

Så du ble lykkelig da du fikk barnehageplass i høst, men hva har du egentlig fått?

Publisert
Sist oppdatert

I prinsippet er en barnehageplass en tjeneste du kjøper på linje med et mobil-abonnement.

Den har både en pris og et innhold som svarer til forventningene - eller ikke gjør det.

For deg som forbruker er det derfor like viktig å vite noe om hvilken standard du har krav på at barnet ditt får i barnehagen, som det er å kjenne minuttprisen på mobilsamtalene.

Ser man kravene samlet, er det slett ikke lite som kreves av landets hardt arbeidende barnahageansatte.

Fornøyde foreldre

Barnehagenes formål skal avgjøres til våren.<i>Foto: Steven Bates/SXC</i>
Barnehagenes formål skal avgjøres til våren.Foto: Steven Bates/SXC Vis mer


En rekke kommunale brukerundersøkelser har vist at de aller fleste foreldre er svært fornøyd med barnehagen sin. Denne mini-veilederen vil derfor neppe utløse noen revolusjon blant misfornøyde foreldre. En klargjøring av hva en barnehage skal og ikke skal levere, tror vi likevel kan være nyttig - og kanskje gjøre dialogen mellom partene enda lettere enn den allerede er.

Som de fleste lover, stiller barnehageloven svært overordnede krav til innholdet i en barnehageplass.

Les loven hos Lovdata

På ett punkt er imidlertid loven både detaljert og klar:

Barnehagelovens formålsparagraf har lenge vært omdiskutert, først og fremst på grunn av formuleringen: "Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier."

En offentlig diskusjon om blant annet dette kravet pågår denne høsten. Den 8. juni 2007 la et offentlig utvalg frem NOUen Formål for framtida.

For tiden pågår en høringsrunde om utredningen. Fristen for å avgi høringsuttalelse er satt til 1. november, og Kunnskapsdepartementet opplyser at det tas sikte på å legge frem et lovforslag for Stortinget i løpet av våren 2008.

Syv fag

Detaljene om hva barnehagen skal gjøre, finner du først når du dukker ned i rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver - en forskrift fastsatt av Kunnskapsdepartementet i mars 2006.

Planen er anbefalt lesing for alle dedikerte foreldre. Visste du for eksempel at barnet ditt skal lære syv fag i barnehagen?

Her er "læreplanen" barnet skal igjennom før det begynner i skolen:

Også sosial kompetanse er pensum i barnehagen.
Også sosial kompetanse er pensum i barnehagen. Vis mer

  • Kommunikasjon, språk og tekst: Gjennom dette faget skal barnet
    videreutvikle sin begrepsforståelse og bruke et variert ordforråd, og bruke sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, og å løse konflikter.
  • Kropp, bevegelse og helse: Her skal barnet kunne få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring og utvikle glede ved å bruke naturen.
  • Kunst, kultur og kreativitet: Barnehagen skal blant annet bidra til at barna tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
  • Natur, miljø og teknikk: Her skal barna oppleve glede ved å ferdes i naturen og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen.
  • Etikk, religion og filosofi: Dette faget skal lære barna å utvikle toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet.
  • Nærmiljø og samfunn: I dette faget skal barnet blant annet utvikle tillit til egen deltakelse i og påvirkning av fellesskapet, og oppleve at det tas like mye hensyn til gutter og jenter.
  • Antall, rom og form: Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna opplever glede over å utforske og leke med tall og former, og utvikle sine evner til lokalisering.

Skulle noen bli skremt av denne "pensumplanen", kan de beroliges med at planen også slår fast at leken skal ha en framtredende plass i barns liv i barnehagen, og at den har en egenverdi.

Nysgjerrig på mer?

Hele rammeplanen finner du her - hos Regjeringen.no

Sykt barn?

Barnehagens vedtekter står nederst i hierarkiet av dokumenter som beskriver og styrer hva du mottar.

Ifølge barnehageloven er det barnehageeieren som skal fastsette vedtektene, som skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen, blant annet eierforhold, formål, opptakskriterier og barnehagens åpningstid.

Noen barnehager har i tillegg retningslinjer som sier noe om hvor friske barna må være for å kunne komme i barnehagen. Her er nok praksis nokså uensartet fra sted til sted, og mer og mindre fundert i fakta fra medisinfaget. I noen barnehager stenges barn ute ved grønt snørr, mens andre vurderer den mer relevante almenntilstanden før de sender barnet hjem.

Ettersom arbeidsmiljøloven begrenser antall dager du kan være hjemme med sykt barn til ti per år per forelder, betyr det en god del for foreldre at barnet faktisk er sykt når det må være hjemme fra barnehagen.

For noen år siden utga kommunene Verdal og Trondheim en veileder som skulle bidra til mer ensartet praksis blant sine barnehager, og hvor medisinske vurderinger lå til grunn for om barnet måtte holdes hjemme.

Les mer om den i artikkelen: Lockout ved grønt snørr

Skulle du møte stengte dører når du minst venter det i din barnehage, kan disse klare retningslinjene være til hjelp.

Og siden kommunevalget står for døren, kunne du til og med bruke anledningen - og spille saken rett inn i valgkampen.Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer