Så du trodde du fikk halvparten?

Ekteskapsloven fordeler skjevt og kvinner bærer med seg tapene frem til livets slutt. Her er grepene som gjør at gjør at skilmisseoppgjøret blir rettferdig

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er 50 prosents sjanse for at ekteskapet ditt ryker. Og hva kvinner angår kommer de dårligere ut enn ektemennene sine. Mange får seg en overraskelse når de ankommer forhandlingsbordet og tror de med loven skal få halvparten av felleseiet. Denne misforståelsen kom frem i debatten mellom DinSides lesere som etter artikkelen som forklarer hvorfor du ikke bør bli hjemmefrue.

Virkelig skjev deling

En ny ekteskapslov trådte i kraft i 1993. Intensjonen var å speile at kvinner var kommet seg i arbeid. Denne loven erstattet loven fra 1927 der forholdene var enkle: folk skilte seg sjeldent og det var lite verdier å fordele. Da likedelte man. Da den gjeldende ekteskapsloven ble innført, ble dette prinsippet erstattet med en ny hovedregel om skjevdeling.

Velger du å gå hjemme får du ikke pensjonspoeng. Og du får heller ikke halvparten av ektefellens pensjonspoeng hvis du skiller deg.
Foto: Fredpal/iStock Foto: Fredpal/iStock
Velger du å gå hjemme får du ikke pensjonspoeng. Og du får heller ikke halvparten av ektefellens pensjonspoeng hvis du skiller deg.
Foto: Fredpal/iStock Foto: Fredpal/iStock Vis mer


Fordi vi skiller oss hyppigere risikerer folk - og ofte kvinner - å gå på en økonomisk baksmell.

- Dagens ekteskaplov forutsetter at ektefellene er økonomisk likestilte, sier Siw Ødegaard, økonom med utdannelse fra University of London og BI. Hun har også skrevet boken Bitch eller martyr? En økonomisk overlevelsesguide for kvinner.- Men vi vet at jo at det ikke er økonomisk likestilling mellom menn og kvinner.

Ødegaard peker på at kvinner i svært stor grad jobber deltid, SSBs undersøkelser viser at 43 prosent av de yrkesaktive kvinnene jobber deltid. Norske kvinners gjennomsnittlige månedslønn i 2005 var 26.400 kroner, mens menns gjennomsnittlige månedslønn var på 31.200 kroner. Kvinners månedslønn som andel av menns i 2005 utgjorde 84,7 prosent. 80 prosent av verdipapirene som er registrert i Verdipapirsentralen og 63 prosent av formuene som er registrert i ulike aksjefond besittes av menn. Siw Ødegaard og Kvinnesiden.no mener at folk ikke kjenner konsekvensene av den nye ekteskapsloven godt nok.

- Misforståelsen ligger i begrepet felleseie. Felleseie betyr det man eier sammen så lenge man er gift. Men i det øyeblikk man ikke lenger er gift så vil skjevdelingsregelen slå ut. Det man har opparbeidet seg i felleskap deles likt, men det man har tatt med seg inn tar man med seg ut. Kvinnen er i snitt yngre når hun gifter seg enn mannen og har med seg mindre inn. Har hun i tillegg vært hjemmeværende en tid, står hun dårlig utrustet til å klare seg økonomisk ved ekteskapsbrudd.

>>> LES MER: Kvinner taper flere hundre tusen kroner på hjemmearbeid


Å ta seg av familien kan føles som et riktig valg. Dog er det slik at kvinnen som takk for denne hjelpen får lavere pensjonopptjening. Mannens opptjening av pensjonspoeng kan ved en skilsmisse holdes utenfor delingen. Dog åpner ekteskapsloven for at en ektefelle som kommer dårlig ut som følge av den andres uttak av pensjonspoeng, kan få en kompensasjon for dette. Likeså kan en ektefelle pålegges å betale bidrag til den den andre dersom dennes mulighet til å sørge for seg seg selv har blitt mindre som følge av hjemmearbeid. Men JURK (Juridisk rådgivning til kvinner, et lavterskeltilbud som tilbys av jusstudenter) har ikke sett eksempler der ektefelle har fått kompensasjon for tapte pensjonspoeng.

Kristin Ødegaard i Kvinnesiden mener at ekteskapsloven bør evalueres:

- Undersøkelser vi har gjort viser at så mange som 70 prosent ikke forstår hvordan loven vil slå ut for dem. Jeg mener at så lenge at det ikke er økonomisk likestilling, bør man se på hvordan loven slår ut.

Ektepakt

Motgiften for de økonomisk forsmådde er ektepakt. Der hvor det ikke er inngått ektepakt - hvilket vil si i svært mange tilfeller - er de økonomiske forholdene regulert av ekteskapsloven.

- Så lenge vi lever med dagens ekteskapslovgivning, er det helt nødvendig at folk setter opp en ektepakt, for å sikre at de økonomiske forholdene er klare hvis ekteskapet skulle ryke, sier advokat Mette Stokke Nord i advokatfirmaet Selmers familierettsgruppe til DinSide.

Siviløkonomen og innehaver av foretaket Pengedoktoren, Agnes Bergo, mener at når kvinner likevel velger bort lønn, formueoppbygging og pensjonspoeng, til fordel for familie, bør hun avtale med ektefellen at det skal spares spesielt til henne. Disse midlene skal hun ha med seg udelt videre. Og det er avgjørende at dette er nedfelt i ektepakten, ellers vil dette bli tatt med i delingen.

>>> LES MER: Slik blir du godt skilt


Kilder: Kvinnesiden, Pengedoktoren, JURK, SSB

AKTUELT