Ryggvondt kan arves

Finske forskere har funnet et brusk-gen som tredobler risikoen for skiveproblemer i ryggen. Ryggproblemer kan dermed være arvelig.

Skiveskader er en av de vanligste rygglidelsene. Forskere tror i dag at arvelige egenskaper ved brusken kan forklare hvorfor noen er mer utsatt for ryggplager enn andre.

Bruskskivene i ryggen består av en fast ring med en mykere støtpute-masse i midten. Hos noen starter det en prosess der ringen slår sprekker slik at den myke støtputen tyter ut. Dette blir ofte kalt skiveutglidning, men uttrykket er ikke dekkende for hva som egentlig skjer.

Finske forskere har tatt for seg arvelige variasjoner i kollagen, et av de stoffene som både bruskskiver, leddbånd og hud en bygget opp av. De fant at rundt hver niende pasient med skiveskade eller skiveutglidning har en bestemt arvelig variasjon i et av kollagenproteinene. Varianten tredoblet risikoen for skiveskade. Hos friske personer uten ryggplager var det bare fem prosent eller en av 20 som hadde den samme genetiske kollagenvarianten.

Forskningsresultatene som er publisert i det amerikanske tidsskriftet JAMA, Journal of the American Medical Association, kan få betydning både for diagnostikk og behandling. Den finske forskningsgruppen leter nå videre for å finne om det er flere nedarvede egenskader ved brusk som øker risikoen for ryggplager.

I tillegg til arvelige egenskaper spiller også levevaner og miljø en stor rolle. Røykere har for eksempel større risiko for skiveskader enn ikke-røykere. Overvekt, stor kroppshøyde og fysiske stressfaktorer øker også risikoen. Trolig kan arv og miljø spille sammen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

 

Hanna Hånes, mozon.no 11.04.2001.