Russen kan rope et ekstra hurra. Foto: Colourbox.com
Russen kan rope et ekstra hurra. Foto: Colourbox.comVis mer

Russen kan puste ut

Lite trolig at Skatteetaten kommer på visitt.

Det ser likevel ut til at den jevne russ slipper å skatte av sponsorinntekter på bil og buss.

Onsdag uttalte Gry Nilsen advokat i Skattebetalerforeningen at russen skal betale skatt av reklameinntekter, og at inntektene regnes som kapitalinntekter med en skattesats på 28 prosent.

Reaksjonene lot ikke vente på seg: Hvordan skal reglene håndheves? Er det eieren av bilen som må betale? Må ikke russebuss-prosjektet gå i pluss før det er snakk om å betale skatt?

Spørsmålene ble videresendt til Skatteetaten, og nå har vi fått en offisiell uttalelse fra Astrid Dugstad Tveter, seksjonssjef for Skattedirektoratet. Den sier blant annet at reklameinntekter som knytter seg til russebiler og russebusser, ofte vil bli ansett som skattefrie fordi de i det vesentlige knytte seg til fritidssysler. Les hele uttalelsen lenger ned i saken.

Kommer ikke til Tryvann

- Skatteetaten har heller ikke planer om å ha Tryvann eller andre russetreff som eget kontrollområde i nær fremtid, skriver Skatteetaten.

Uttalelsen fra Skatteetaten:

En skatteplikt for bruk av privat kjøretøy til å innvinne reklameinntekter kan i visse tilfeller følge av de alminnelige reglene i skatteloven § 5-20 om skatteplikt for avkastning av løsøre utenfor virksomhet. Dette er ikke noe nytt. For reklameinntekter som knytter seg til russebiler og russebusser, vil slike inntekter ofte i stedet bli ansett som skattefrie fordi de i det vesentlige knytter seg til fritidssysler. Dette vil i hovedsak bli resultatet for vanlige reklameinntekter knyttet til russebiler-/busser. En eventuell skatteplikt (med tilhørende fradragsrett for relevante kostnader) må i tilfelle bero på en konkret vurdering, men det skal svært mye til før slike inntekter kan bli skattepliktige.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Under enhver omstendighet vil inntektens størrelse og personfradraget for den enkelte innebære at russen normalt ikke trenger å bekymre seg for en eventuell skatteplikt. Skatteetaten har heller ikke planer om å ha Tryvann eller andre russetreff som eget kontrollområde i nær fremtid.

Skatteetaten motsier seg selv

En henvendelse fra Skattebetalerforeningen gjør oss oppmerksom på at uttalelsene til advokat Gry Nilsen var basert på et rundskriv fra Skatt Øst som tar for seg utvalgte saker og problemstillinger fra skatte- og avgiftsbehandlingen i Skatt øst i 2007/2008.

Der står det blant annet at "ifølge Lignings-ABC 2007/08 side 863 vil godtgjørelse for reklame på en privatbil normalt være fordel vunnet ved kapital. Skattekontoret har derfor i de mottatte forespørsler lagt til grunn at tilsvarende vurdering også gjelder for russebusser, det vil si at fordelen vil være skattepliktig som kapitalinntekt etter reglene i skatteloven § 5-20 første ledd."

DinSide beklager hvis vi har frarøvet avgangselever nattesøvnen. Av svaret Skatteetaten nå har sendt ut til media, ser det ut til at de har bestemt seg for at russen kan fortsette sin bekymringsløse tilværelse.