Røyking skyldes storebror

Barnas alkohol- og røykevaner påvirkes i større grad av storesøsken, enn av foreldre, hevder forskere.

Mange foreldre ønsker å være et godt forbilde når det kommer til alkohol og røyk. Men kanskje du skal overlate dette til barnets eldre søsken?

For i følge en ny studie kan eldre søsken ha mer innflytelse enn foreldre, skriver helsenettstedet WebMD.

Verken røykte eller drakk
Studien fulgte 1370 barn - 685 søskenpar, og deres mødre, i Brisbane, Australia.

Da barna var 14 år gamle svarte de på spørsmål om sine alkohol- og tobakkvaner.

De fleste barna verken drakk eller røykte. I snitt røykte rundt 10 prosent av de eldre søsknene, mot 13 prosent av de yngre. Rundt 36 prosent av begge søskengruppene drakk alkohol.

Hvis en storebror eller storesøster røykte, var det fire ganger så sannsynlig at yngre søsken begynte å røyke i en alder av 14 år. Det samme mønsteret så man for drikking.

- Alkohol- og tobakkbruk forekommer oftere hos barn som har eldre søsken som driver med det, enn hos søsken som holder seg helt unna, sier forskerne bak studien.

Trenger råd om hvordan du takler en tenåring? Les mer her.

Hva med foreldre?
Men disse resultatene betyr ikke at foreldre har mistet alt som heter innflytelse og påvirkning. Seksjonssjef Ole Alexander Opdalshei i Kreftforeningen mener at foreldre spiller en svært viktig rolle for barna sine.

- For at barn ikke skal utvikle dårlige røyke- og drikkevaner er det viktig at foreldre er bevist sin posisjon som rollemodeller. Det er også viktig at foreldre kommuniserer tydelig og klart med sine barn når det gjelder skadevirkningene av tobakk, sier Opdalshei til Mozon.

I Norge har det ikke vært utført lignende studier om påvirkningskraften til søsken.

- Om det er søsken eller foreldre som har størst innflytelse, vil variere, sier Opdalshei.

Men det er ikke bare søsken og foreldre som påvirker storebrors røykevaner. Venner har også en stor betydning.

 

Mozon.no, 25.01.2006