Røyking gir tjukke barn

Kvinner som røyker under graviditeten har høyere risiko for å få tenåringsbarn som er overvektige, viser en ny undersøkelse.

Forskere ved University of Queensland i Australia mener at røyking gjennom svangerskapet har en direkte effekt på barnets vekt. Studien som omfattet 3253 kvinner og barn ble nylig presentert i American Journal of Epidemiology.

Tenåringsbarna i undersøkelsen har blitt målt og veid fra fødsel og frem til 14-årsalderen. Samtidig har mødrenes røykevaner blitt fulgt opp, og de har rapportert om barnets kosthold og aktivitetsnivå.

- Vi synes funnene i undersøkelsen er interessante, men vi vet ikke om de samme forholdene er gjeldende i Norge, sier rådgiver Camilla Riegels Hjorth i Sosial- og helsedirektoratet til Mozon.

Tidligere forskning viser at røyking under graviditeten også øker risikoen for krybbedød.

10 prosent røyker
De senere år har det vært nedgang i antall dødfødsler i Norge. Det kan ha sammenheng med at flere gravide kvinner har forstått alvoret av skadevirkningene ved røyking, og sluttet. Men fremdeles røyker for mange.

- De ferskeste tallene fra medisinsk fødselsregister viser at 18 prosent av kvinnene røyker daglig eller av og til ved svangerskapets begynnelse, og at tallet synker til 10 prosent ved svangerskapets slutt, sier Hjorth.

I 1999 røykte 26 prosent av kvinnene ved begynnelsen og 18 prosent ved slutten av svangerskapet.

Lavere fødselsvekt
På ultralyd er det mulig å se hvordan fosteret reagerer når mor tar en sigarett. Bilder viser tydelig hvordan barnet krymper seg. Barnets hjerte begynner å slå raskere. Bevegelsene blir mindre, og pustebevegelser endrer seg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Vi vet at røyking kan gi lavere fødselsvekt, fra 100 til 300 gram. Dessuten øker risikoen for å føde for tidlig. Kvinner som røyker i begynnelsen av graviditeten har også større sjanser for å spontanabortere, og de ammer i mindre grad enn ikke-røykende, sier Hjorth.

Ifølge de australske forskerne kan barnas lave fødselsvekt forklare hvorfor disse barna må ta igjen vekten sin senere. Det kan igjen føre til dårligere kostholdsvaner og betydelig mer overvekt, skriver Reuters.

 

Mozon.no, 23.10.2006