Røyking gir diabetes

Sigarettrøyking øker risikoen for diabetes type 2. Og røykende kvinner er aller mest utsatt, viser en undersøkelse.

Sigarettrøyking øker risikoen for diabetes type 2. Og røykende kvinner er aller mest utsatt, viser en ny undersøkelse.

Sukkersyke, eller diabetes er en stadig vanligere diagnose i hele den vestlige verden. Diabetes type 1 er en medfødt lidelse, mens type 2 først og fremst henger sammen med livsstilsfaktorer som dårlig kosthold og overvekt.

Nå mener finske forskere at sigarettrøyking kan bidra til flere tilfeller av diabetes type 2.

Nesten dobbelt risiko
Den finske undersøkelsen omfatter over 41.000 friske menn og kvinner i alderen 25 - 64 år. Over en tidsperiode på 20 år registrerte forskerne 2.770 nye tilfeller av diabetes type 2.

Etter å ha justert for andre årsaker som overvekt, fysisk aktivitet, blodtrykk, kaffe og alkohol, viser dataene at et daglig forbruk på under 20 sigaretter daglig kunne øke risikoen for diabetes med 46 prosent hos kvinnene. For mennene i undersøkelsen steg risikoen med 22 prosent.

De mannlige storrøykerne som røkte over 20 sigaretter daglig hadde en økt risiko for diabetes på 57 prosent. Hos kvinnelige storrøykere økte risikoen med 87 prosent, som er nesten en fordobling i forhold til de kvinnelige ikke-røykerne.

Flere faktorer
- Daglig sigarettrøyking tilsvarer en risiko på linje med en ikke-røyker som ikke er i fysisk aktivitet eller er moderat overvektig. Røykingen øker risikoen for alle vektgrupper og ved alle grader for fysisk aktivitet.

- Den store risikoen oppstår når flere risikofaktorer legges sammen. Vi ser også at kosthold og fysisk aktivitet ofte er dårligere hos røykerne enn i resten av befolkningen. Og for en overvektig røykende mann er risikoen for å utvikle diabetes hele ti ganger større enn hos en normalvektig ikke-røyker, skriver forskerne fra Helsingfors Universitet og det finske folkehelseinstituttet.

Rapporten fra undersøkelsen blir publisert i oktober-nummeret av fagmagasinet Journal of Internal Medicine.

LES OGSÅ SAKEN: PILLE MOT SUKKERSYKE

 

Mozon.no, 09.06.2006