Røykesluttprogram på nett

Novartis har lansert et nytt avansert røykesluttprogram på nettet. Programmet har hatt suksess i Canada, nå lanseres det i Norge som første land i Europa. Se her for nettadresse.