Røykeslutt gir lavere risiko

Hvis du slutter å røyke tidlig svangerskapet, vil ikke barnet ditt ha økt risiko for å dø i krybbedød.

Røykeslutt gir lavere risiko

Hvis du slutter å røyke tidlig svangerskapet, vil ikke barnet ditt ha økt risiko for å dø i krybbedød.

Røyking øker risikoen for dødfødsel og for at barnet dør i krybbedød eller som følge av sykdom i spedbarnsalderen. En gledelig melding fra Aarhus i Danmark viser at du får lønn for strevet hvis du klarer å slutte å røyke i første trimester. Barn av kvinner som slutter da, har ikke økt risiko for å dø. Hos kvinner som røyker gjennom hele svangerskapet, er det derimot dobbelt så stor risiko for at barnet dør, sammenlignet med barn av ikke-røykende kvinner.

Danske forskere har beregnet at hvis ingen gravide røykte etter 16. uke, ville en av fire dødfødsler og et av fem dødsfall hos spedbarn vært unngått. Kilde: American Journal og Epidemiology.

HH, mozon.no 14.08.2001.