Røykeslutt beste hjertemedisin

Enkle metoder kan få flere hjertepasienter til å stumpe røyken og dermed redde livet. Men svært få sykehus tilbyr røykeoppfølging.

Etter hjerteinfarkt er risikoen for å dø dobbelt så stor for personer som fortsetter å røyke. Likevel slutter bare en av tre.

Men det er lettere å få ned tallene enn man kanskje skulle tro, viser en norsk doktoravhandling.

- Et enkelt røykeavvenningsprogram for pasienter med hjertesykdom redder liv til en svært lav kostnad, sier overlege ved St. Olavs Hospital, Petter Quist-Paulsen.

Les også: Nytt røykemiddel kan ha god effekt

Få får tilbud
Likevel har svært få norske sykehus et slikt tilbud til sine pasienter.

- Vi mener alle hjerteavdelinger bør gi tilbud om lignende program. Ifølge nye amerikanske retningslinjer er dette nå blitt standard anbefalinger, men dette er ikke tilfelle i Europa ennå, sier overlegen.

Røykesluttstudien ble utført blant 250 hjertepasienter ved Sørlandet Sykehus Kristiansand. Halvparten fikk individuell røykeavvenning av to sykepleiere, mens den andre halvparten fikk vanlig behandling.

Blant de som fikk individuell oppfølging, var 6 av 10 røykfrie ett år etter sykehusinnleggelsen. I den andre gruppen hadde fire av ti stumpet røyken.

Her får du ti gode tips om hvordan du kan forbli røykfri:

Viktig med oppfølging
Røykeavvenningen bestod blant annet av informasjon om gevinsten ved røykestopp i tillegg til et hefte med ulike dødelighetskurver. Pasientene ble også fulgt opp med telefonsamtaler de seks første månedene etter at de ble skrevet ut.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Langvarig oppfølging her helt nødvendig. Mange glemmer raskt at de har hatt en alvorlig sykdom og hvor viktig det er at de slutter å røyke. Derfor må de få en påminnelse ved at noen ringer og viser at de bryr seg, mener overlegen.

Billig "livsforsikring"
Quist-Paulsen understreker at røykeslutt ikke bare er den desidert mest effektive behandlingen. Det er også den billigste.

- Utgiften er lønn til sykepleierne, og våre funn viser at kostnadene per sparte leveår ved røykeavvenningsprogrammet er mye billigere enn andre behandlinger. For eksempel koster det bare 1/25 av prisen på de vanligste medisinene, forklarer Quist-Paulsen.