Hvis medisinerte røykere slutter eller kutter ned er det en fare for overdosering og bivirkninger.  Foto: Colourbox.com
Hvis medisinerte røykere slutter eller kutter ned er det en fare for overdosering og bivirkninger. Foto: Colourbox.comVis mer

Røykere trenger mer medisin

Og ikke-røykere risikerer å måtte trenge like store doser.

Røykere trenger mer medisin enn ikke-røykere. Det er blant annet medisinene klozapin, olanzapin og teofyllin røykere trenger mer av enn ikke-røykere.

Klozapin, eller leponex, er ifølge Statens legemiddelverk et legemiddel som brukes til behandling av kronisk, behandlingsresistent schizofreni. I 1999 var det rundt 2.000 personer som brukte legemidlet i Norge. Olanzapin er også et legemiddel som brukes til behandling av schizofreni. Teofyllin og ulike teofyllinforbindelser brukes som legemidler først og fremst ved kronisk obstruktiv lungesykdom (kronisk astma), ifølge Store norske leksikon.

Tobakksrøyking kan altså påvirke effekten av legemidler. Både hva kroppen gjør med legemiddelet, i tilegg de terapeutiske ønskede virkninger og uønskede bivirkninger.

Artikkelen om medisinbruk forbundet med røyking er publisert i Den norske legeforeningens tidsskrift, og utarbeidet av to norske leger. Artikkelen bygger på deres erfaringer og litteratur om emnet.

Les også: Røykestopp uten kilohopp

Skiller mellom røykere og ikke-røykere

De siste 30 årene er antall tobakksrøykere gradvis blitt redusert. Det er fremdeles rundt en fjerdedel som røyker daglig. I enkelte pasientgrupper er andelen røykere vesentlig større. Mennesker rammet av kronisk obstruktiv lungesykdom eller schizofreni har en vesentlig større andel røykere. I begge disse pasientgruppene er det vanlig å bruke tidligere nevnte teofyllin, klozapin og olanzapin. Hvis pasienten blander disse og flere andre legemidler kan det få betydelige kliniske konsekvenser.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvis man slutter å røyke eller slutter for en periode, er det fare for overdosering eller bivirkninger hvis dosen ikke reduseres.

Ved røykeslutt eller midlertidig opphold er det fare for overdosering og bivirkninger av aktuelle legemidler hvis dosen ikke reduseres. Faren for overdosering og bivirkninger er like stor selv om man går over til for eksempel snus eller nikontintyggis, fordi det ikke er nikotinen som påvirker medisinene.

Det er ikke nødvendigvis antall sigaretter som påvirker effekten av medisinene. Det er individuelt hvordan tobakken påvirker. Det vil si at legene skiller mellom røykere og ikke-røykere, slik at røyking uansett påvirker bruken av legemidler.

Mer enn 80 prosent av pasientene med diagnosen schizofreni røyker, derfor kan doseringen av klozapin og olanzapin (medisiner for schizofreni) være tilpasset røykernes behov. Ikke-røykerne kan derfor være utsatt for en høyere risiko for bivirkninger enn røykerne.

Les også: Passiv røyking gir barnløshet

I koma etter røykeslutt

10-14 dager etter røykeslutt vil man kunne merke bivirkninger hvis man ikke har redusert dosen medisiner. Bivirkninger forbundet med røykeslutt og bruk av klozapin er munntørrhet, forvirring, sedasjon, tåkesyn, muskelspasmer og krampeanfall. I det mest alvorlige tilfellet gikk pasienten i koma i flere dager som følge av et tonisk-klonisk anfall.

Et tonisk-klonisk anfall består av to faser. Først mister personen bevisstheten og faller om, mens alle kroppens muskler er strammet i intense kramper. Deretter skifter musklene mellom å strammes og slappe av. Personen er da ofte blå i ansiktet. Tungebitt og spontan urinavgang er vanlig. Anfallet varer i maks fem minutter, ifølge Pasienthåndboka.no.

Les også: Schizonfreni er Norges dyreste lidelse

Det er ikke bare medisinen som kan gi ubehagelige effekter etter røykeslutt. Også kaffe kan gi pasienten ubehag hvis ikke inntaket reduseres.

Legene påpeker at røyking er helseskadelig, og at bivirkninger og eventuell overdosering ikke må bli en grunn til at pasienter ikke slutter å røyke. Det er mulig å holde oppsikt med symptomer og eventuelt måle serumkonsentrasjonen av legemidlet i forbindelse med røykeslutt eller røykekutt. I mange tilfeller vil også en dosereduksjon være nødvendig.