Røykere dør ti år tidligere

Røykere dør gjennomsnittlig ti år tidligere enn ikkerøykere i følge en stor engelsk undersøkelse.

Funnene ble publisert i tidsskriftet The British Medical Journal, og er den sammlede kunnskapen fra mer enn 50 år med studier som har involvert 34.439 menn.

Studiene startet i 1951 og var de første som bekreftet at det var en sammenheng mellom lungekreft og røyking.

Alle de involverte i undersøkelsen ble født mellom 1900 og 1930, og samtlige jobbet som leger. Hver og en ble spurt om deres røykevaner ved starten av studiene og ble fulgt opp frem til i dag.

Forskerene fant ut at menn som aldri hadde røykt levde gjennomsnittlig ti år lengre enn de som hadde røyket mesteparten av livet.

Menn som røykte hadde minst dobbelt så stor sannsynelighet for å dø før fylte 70 år, sammenlignet med de som ikke røyket, og tre ganger så stor sannsynelighet for å dø før fylte 90.

Men studiene viste også at menn som hadde sluttet å røyke før de rundet 30, levde like lenge som en som aldri hadde røkt.

De som sluttet når de var rundt 40 år, levde gjennomsnittlig ett år mindre enn de som aldri hadde røkt. De som sluttet ved fylte 50 fikk rundt seks år lengre å leve, mens de som sluttet ved rundt 60 år fikk tre år lengre å leve enn de som ikke sluttet.

Sir Richard Doll, som har vært involvert i studiene fra starten av, hadde dette å si.

- Over de siste få tiårene har forebyggende tiltak og bedre behandlingsmetoder halvert ikkerøykeres dødshyppighet hos de eldre i Storbritania.

- Men disse forbedringene har vært fulstendig nullifisert av den raskt økende skadevirkningene tobakken gir de som fortsetter å røyke.

I Norge synker andelen røykere, og i dag røyker 29 prosent av befolkningen.

Statistisk sentralbyrås årlige måling av folks røykevaner som ble offentliggjort i mars viser at i i tillegg til de 29 prosent av den voksne norske befolkningen som røykte daglig i 2002, røykte 12 prosent av og til. I 2001 var de tilsvarende tallene henholdsvis 30 prosent og 11 prosent.

 

Mozon.no, 23.06.2004