Røykere blir oftere blinde

Røykere har dobbelt så stor risiko for å få øyesykdom som kan føre til blindhet.

Sykdommen AMD er den viktigste årsaken til alvorlig synstap for nordmenn over 55 år. Én av ti over 70 år har sykdommen, som på folkemunne kalles forkalkning.

Ny forskning viser at det er en klar sammenheng mellom sykdommen og røyking, og det er satt i gang en internasjonal kampanje for å informere om farene som røyking utgjør for synet.

- AMD, aldersrelatert makula degenerasjon, angriper skarpsynet og fargesynet, sier overlege Karina Berg ved øyeavdelingen på Ullevål universitetssykehus til Newswire.

Forskere ved Cambridge har kommet frem til lignende funn. Passiv røyking kan også føre til blindhet.

Søk hjelp raskt
Ofte fører sykdommen til såkalt sosial blindhet, som gjør det vanskelig å utføre viktige oppgaver som å lese avisen, kjøre bil, oppfatte detaljer og teksting på tv, gjenkjenne ansiktstrekk og utføre detaljert nærarbeid.

- Mange får problemer med å klare seg på egenhånd, og livskvaliteten blir ofte svært dårlig, sier Berg.

Det finnes to typer AMD, tørr og våt. Den mest aggressive formen, våt AMD, gir en hevelse under den gule flekken som raskt kan føre til alvorlig tap av skarpsynet om den ikke behandles.

- I tillegg leder hevelsen ofte til et forvansket bilde eller at rette linjer blir krokete, som oppleves som veldig forstyrrende for den som rammes.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Behandlingen skjer med medikamenter og laser.

- I enkelte tilfeller kan pasienten få forbedret syn av behandlingen. Ofte er det et spørsmål om å redde det synet som er igjen når man starter behandlingen. Derfor er det viktig å søke hjelp så raskt som mulig, sier Karina Berg.

Skremmer
- Folk flest vet ikke at røyking kan føre til alvorlig synstap, og denne sammenhengen er det viktig at det informeres om, sier Bjørn Westerfjell.

Westerfjell er medlem i den norske komiteen for Vision 2020, et verdensomspennende prosjekt for å redusere antall blinde i verden.

- Fra land som Storbritannia vet vi at så mange som åtte av ti røykere sier de vil stumpe sigaretten hvis det er fare for at de kan bli blinde av å røyke, sier han.

I Australia er røykpakker nå utstyrt med advarsler og bilder av ødelagte øyne.

Ifølge Verdens helseorganisasjon er røyking den eneste påviselige risikofaktor for å få AMD, i tillegg til alder. Et sunt kosthold med mye frukt og grønnsaker kan virke i motsatt retning.

 

Mozon.no, 27. 11.2006