Røyker av sinne og glede

Kvinner og menn røyker av forskjellige grunner. Kvinner røyker helst når de er glade, mens menn røyker oftest når de er sinte.

Røyker av sinne og glede

Kvinner og menn røyker av forskjellige grunner. Kvinner røyker helst når de er glade, mens menn røyker oftest når de er sinte.

Deltakerne i undersøkelsen som er publisert i British Medical Journal, ble observert gjennom to 24-timersperioder. De fikk målt blodtrykket hvert 20. minutt, og de registrerte selv sitt humør og hvor mye de røkte i en dagbok. På den måten kunne forskerne se hvilke følelser personene hadde når de tente seg en røyk.

Både menn og kvinner har høy sannsynlighet for å ta en røyk når de er triste, men oftest menn tente seg en røyk når de var triste. Sannsynligheten for at man tar en røyk når man er engstelig er lik for både kvinner og menn, og er dobbelt så høy som normalt for begge.

Begge kjønn røyker også gjerne når de er sinte, men sannsynligheten for at menn gjør dette er betydelig høyere enn for kvinner. Kvinner hadde derimot langt høyere sannsynlighet enn menn for å røyke når de var glade.

Silje Stavik 22.08.01 mozon.no