Røykende foreldre blåser i risiko for barna

En ny undersøkelse viser at røykende foreldre gambler med barnas helse ved å ignorere advarsler om å ikke røyke i nærheten av dem.

Bortimot halvparten av voksne røykere (45 prosent) innrømte at de røykte i bilen når barna var med, og nesten en tredjedel (28 prosent) fortalte at de røykte når barna var i samme rom. Dette viser en undersøkelse utført av britiske helsemyndigheter.

Til tross for dette svarte 60 prosent av de spurte at de var motstandere av røyking i nærheten av barna.

Ytterligere undersøkelser utført av den britiske anti-røyk kampanjen ”Don’t Give Up Giving Up” viser at 49 prosent av landets tenåringer opplever at folk rundt dem røyker.

Av i alt 500 ungdommer svarte nesten 4 av 10 (39 prosent) at de ble utsatt for passiv røking i hjemmet når de var yngre. Og 45 prosent svarte at de ville ha foretrukket at familiemedlemmer ikke røykte rundt dem.

Mye av røyken er usynlig og uten lukt
Ekspertene advarer mot å la barna være i et rom hvor det røykes, eller i et rom hvor noen akkurat har tatt seg en blås.

Ettersom 85 prosent av røyken er usynlig og luktfri, er det lett å la seg lure. Men selv et rom som ikke umiddelbart virker røykfylt, kan faktisk være skadelig for barna. Tobakksrøyk inneholder ca 4000 kjemiske stoffer, og forskere har påvist at mange av dem virker skadelig på forskjellige måter. Dersom det røykes inne, blander det forurensede svevestøvet seg i husstøvet, og blir værende også etter at den synlige røyken er borte.

- Forekomsten av luftveisinfeksjoner, astma, mellomøre betennelser og kroniske lungelidelser økes betraktelig hos barn som jevnlig utsettes for passiv røyking. I en undersøkelse vi gjorde for noen år tilbake testet vi sammenhengen mellom røyking i svangerskapet og lungefunksjonen til barna. Da kom det frem at det er en klar sammenheng mellom nedsatt lungekapasitet og passiv røyking, forklarer professor ved Voksentoppen Senter for astma og allergi, Kai Håkon Karlsen.

Sosial og Helsedirektoratet melder at røyking under svangerskapet øker risikoen for spontanabort, komplikasjoner i svangerskapet og for tidlig fødsel. Barn av røykende mødre har gjennomsnittlig lavere fødselsvekt, større risiko for krybbedød og økt risiko for å utvikle astma.

Astma
I følge den britiske helseministeren Caroline Flint trenger folk å få øynene opp for skader som påføres barna ved passiv røyking, og hun er skremt over utviklingen.

- Undersøkelsen viser at flere familier må ta ansvar, og sørge for at barna ikke får helseproblemer, slik som for eksempel astma, som følge av foreldrenes røyking, sier Flint.

Den aktive kampanjen mot røyking viser at problemet blir tatt på alvor, slik at britene skal forstå at røking i nærheten av barna kan gi alvorlige helseskader.

- Her i Norge har vi lenge hatt et fokus på helserisikoene ved både passiv og aktiv røyking, og det er veldig positivt, sier Karlsen, og presiserer at norske røykende foreldre stort sett er klar over skadene røyking kan forårsake. - Men fortsatt har nok mange vanskeligheter med å følge opp rådene fra myndighetene.

- Men det største problemet her til lands er den store andelen av unge kvinner som røyker. Dette er en veldig uheldig utvikling, legger Karlsen til.

Mozon.no, 28.05.2005