Røyken tar 11 år

Vet du egentlig hvor farlig det er å røyke? - Jeg vil heller være 20 kilo overvektig enn å røyke 20 om dagen, sier ekspertene.

Sigarettrøyking dreper nesten 7.000 nordmenn hvert år. I gjennomsnitt reduseres levealderen til røykere med 11 år, og mange røykere dør før de når pensjonsalderen.

- Våre tall bekrefter at risikoen for å dø i alderen 40 - 70 år er langt høyere hos røykere enn hos ikke-røykere.Men det hjelper å stumpe røyken, også sent i livet, skriver forskerne ved Folkehelseinstituttet som står bak rapporten "Hvor dødelig er røyking?"

Rapporten er laget på oppdrag av Sosial- og helsedirektoratet og bygger på norske tall for røyking og dødsfall fra 1997 og 2003 og en 25 års dødelighetsoppfølging av deltagere i en stor helseundersøkelse i Oppland, Sogn og Fjordane og Finnmark i 1974-78. Tallene viser at sigarettrøyking fortsatt dreper flest menn og at de som dør av røykingen taper gjennomsnittlig 11 års levetid.

- Vi fant at røyking hadde skylden for 26 prosent av dødsfallene blant kvinner mellom 40 og 70 år. De tilsvarende tallene for menn er på 40 prosent. Og de som røyker mest er også mest utsatt, sier Randi Selmer som er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og medforfatter av den norske rapporten.

- Vi forskere har jo sett mange rapporter om hvor farlig det er å røyke. Men jeg mener at røyken er enda farligere enn mange mennesker tror. Om jeg må velge mellom 20 kilo overvekt eller 20 sigaretter om dagen? Da blir det overvekten, sier Selmer til Mozon.

Advarer de unge
- Min oppfatning er at de fleste mennesker nå har forstått hvor farlig det er å røyke. Men jeg er ikke sikker på om alle unge som tar sine første sigaretter helt forstår hva det er de begir seg ut på, sier Kurt I. Myhre som er lungelege ved Klinikk for allergi og lungesykdommer i Oslo.

Han er overrasket over tallene som viser at de som dør av røyking mister elleve år av levetiden. For ved å stille røykere og ikke-røykere opp mot hverandre i statistikken oppdager vi at forskjellen i levealder er enda høyere.

- Dette er jo et spørsmål om metode, men det er i alle fall sikkert at forskjellen i levealder er betydelig, sier legen som behandler mange pasienter med alvorlige sykdommer etter røyking. Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) rammer opptil 300.000 nordmenn, som i tillegg til en tidligere død også opplever en svært dårlig livskvalitet i sine siste leveår.

- Om jeg må velge mellom 20 kilo overvekt eller 20 sigaretter om dagen? Dessverre er det jo mange som blir syke av akkurat denne kombinasjonen, men om det er opp til meg vil jeg absolutt foretrekke de ekstra 20 kiloene, sier Myhre.

Mangedoblet risiko
Antallet norske kvinner med lungekreft har økt voldsomt i løpet av de siste 50 årene. I 2004 var det 897 kvinner som ble rammet av denne farlige kreftsykdommen, og statistikken viser at risikoen for lungekreft for norske kvinner har blitt 8 ganger størresiden 1950-tallet.

- De siste tiårene har vi sett en meget sterk økning i antallet kvinner med lungekreft. Samtidig vet vi også at 70 - 80 prosent av disse tilfellene skyldes vår egen livsstil og produkter som lages, markedsføres og selges av oss mennesker, sier Tom Kristian Grimsrud som er forsker ved Kreftregisteret.

Han forklarer at tallene har skutt i været etter at det ble vanligere for norske kvinner å røyke sigaretter.

- Det finnes selvfølgelig også andre medvirkende årsaker til lungekreft. Men det er liten tvil om at røyking er hovedårsakentil at risikoen for lungekreft hos kvinner har økt dramatisk, sier Grimsrud til Mozon.

Og dersom kreftforskeren selv fikk velge: 20 kilo overvekt eller 20 daglige sigaretter?

- Nå vet jo jeg mer om farene ved sigarettrøyking enn ved overvekt. Men det er helt klart at jeg ville unngå å røyke tjue sigaretter om dagen, svarer Grimsrud.

 

Mozon.no, 16.06.2006