Røyken gjør deg dum

Sigarettene gjør deg kanskje tøffere men slett ikke smartere. Voksne røykere er nemlig dummere enn andre.

Tobakksrøyking er ansvarlig for en lang rekke skadelige effekter på kroppen vår.

Nå mener skotske forskere at røykingen også gjør deg dummere. 4 prosent dummere enn andre, for å være helt nøyaktig.

Praktiske tester
De skotske forskerne har sett på materiale som er en del av en større undersøkelse av folkehelsa. 465 mennesker ble testet som barn i 1947 og testet på nytt i 2002.

Fem forskjellige praktiske tester av intelligens viste at røykerne klarer seg merkbart dårligere når det kommer til å bruke hodet.

Resultatene er korrigert for andre faktorer som intelligens i barndommen, utdanning, yrke og alkoholforbruk. Tendensen til lavere intelligens var lavere hos alle som hadde røkt, og verst hos de som fortsatt røkte.

Hjerne og lunger
Forskerene fra universitetene i Aberdeen og Edinburgh mener at redusert intelligens oppstår på grunn av lavere kapasitet i hjerneceller og lungene. Tidligere studier har vist at nedsatt lungekapasitet kan ha konsekvenser for intelligensen, men det er uklart hvorfor dette skjer.

Tobakken ser også ut til å være ansvarlig for at flere frie radikaler angriper hjernecellene og fører til "rust" i hjernen.

- Aldrende hjerneceller er veldig sårbare for oksidativt stress. Og tobakkens medvirkning til nedsatt lungekapasitet er jo allerede et kjent fenomen, skriver forskningsleder Lawrence Whalley ved universitetet i Aberdeen i sin rapport.

Undersøkelsen er publisert i siste nummer av fagtidsskriftet Addictive Behaviors og omtalt av BBC News i dag.

 

Mozon.no, 10.12.2004