Røykemødre får gråtebarn

Røykende mødre risikerer mer enn egen helse. Barna blir også mer utsatt for smertefull kolikk.

Nikotin og sigarettrøyk kan skade ufødte og små barn på mange måter.

Men sammenhengen mellom kolikk og sigarettrøyk har hittill vært ukjent for de fleste.

Dobler risikoen
Forskere fra Brown og Harvard Universitet i USA har undersøkte denne sammenhengen i flere studier om røykende mødre.

Over 12.000 barn deltok i de forskjellige undersøkelsene. Sammenlikningen av resultatene viser klart at mødre som røyker under svangerskapet omtrent dobler risikoen for å få barn med kolikk.

Passiv røyking etter fødselen kan også bidra til dette problemet.

Påvirker fordøyelsen
Nikotinet påvirker barna gjennom et protein som har sammenheng med fordøyelsen. Resultatet er smertefulle magekramper, kjent som kolikk.

Opptil 20 prosent av alle nyføte går gjennom en periode med kolikk i løpet av de første månedene i livet.

Problemet er ikke direkte farlig, men er kjent for å kunne bryte ned de sterkeste foreldre på grunn av intens og langvarig gråt fra et fullstendig utrøstelig barn.

Den amerikanske undersøkelsen publiseres i oktober-utgaven av fagtidsskriftet Pediatrics.

Mozon 05.10.2004