Røykekutt på nettet

Har du prøvd å kutte røyken gjennom kurs, bøker, selvhjelpskurs, nikotintyggis og plaster, men ennå ikke greid det? Hjelpen kan ligge noen tastetrykk unna.

Det er mange måter å stumpe røyken på, som gjennom kurs, individuell røykesluttveiledning, røykesluttbøker, via hypnose, og ja, til og med via røykeavvenningsklokker, aversjonsmunnvann og røyke-te.

Disse tilbudene funker for noen, men felles for dem alle er at de koster penger. Men det går også an å få gratis hjelp til å slutte å røyke.

I forbindelse med Forskningsdagene i Oslo i helgen, presenterte Kreftforeningen tre av de nyeste røykesluttilbudene.

Røykesluttprogrammet ”Opptur” er utviklet av Kreftforeningen i samarbeid med Nasjonalt Senter for Telemedisin (NST). Programmet er basert på anerkjente metoder for å få til røykeslutt og bygger på en godt utprøvd svensk modell. Tilbudet er gratis, og er rettet til deg som ønsker å bli uavhengig av røyken.

I tillegg til informasjon om røykeslutt og røykesluttester, får du tilgang til en dagbok, gjestebok og diskusjonsforum der du kan dele erfaringer og få støtte hos andre i samme situasjon.

- Sjansen for å lykkes med røykeslutt øker hvis man får hjelp. Opptur skal gjøre det lettere å få hjelp til å slutte. Vi ønsket å lage et tilbud som er lett tilgjengelig, uavhengig av hvor man bor. Opptur er tilgjengelig 24 timer i døgnet og er åpent for alle. Ikke alle har tid/mulighet til eller ønske om å gå i en røykesluttgruppe. Vi vil bidra til et større mangfold av tilbud og dermed gi folk som ønsker å slutte større valgfrihet, sier Kristin Byrkje, rådgiver i Kreftforeningen.

Røykesluttilbudet består blant annet av tre tester: Røyketypetest, motivasjonstest og avhengighetstest.

Hvem er du?
Er du en stimulansrøyker, koserøyker, stressrøyker, røykoman, vanerøyker eller trøsterøyker. Ved å ta røyketypetesten, og besvare 18 spørsmål vil du få svar på dette.

- De fleste vil ha litt av hver røyketype i seg, med hovedvekten på en type. Testen kan fortelle noe om egne røykevaner og hvilken funksjon røyken har i ens liv. Å bli klar over hvilken røyketype man likner mest, kan være starten på en bevisstgjøringsprosess. Det er noe man kan dra nytte av i røykesluttprosessen, forklarer Byrkje.

Den andre testen, motivasjonstesten, forteller deg hvor motivert du er til å bli røykfri. Testen har 7 spørsmål som: «Hvem er mest interessert i at du skal klare å bli røykfri?», «Tror du at du kan slutte helt å røyke?» og «Hvor mye energi vil du bruke på å slutte å røyke?»

Den siste testen er avhengighetstesten. Hvor avhengig er du av nikotin? Testen har 6 spørsmål, som «Hvor lang tid etter at du våkner røyker du din første sigarett?» og «Røyker du selv om du er så syk at du er sengeliggende mesteparten av dagen?»

Enkel tjeneste
Helt siden høsten 2003 har Kreftforeningen jobbet med å utvikle et nettbasert røykesluttilbud. Tjenesten er svært enkel å bruke og har et nøkternt krav til hva som kreves av utstyr.

Ifølge Kreftforeningen vurderer 44 prosent av alle dagligrøykere å slutte å røyke i løpet av et halvt år. Av disse er det 11 prosent som planlegger å slutte i løpet av de nærmeste 30 dagene. Den høyeste andelen som ønsker å slutte er i aldersgruppen 25-34 og 45-54 år, hvor halvparten ønsker å slutte i løpet av et halvt år.

Ifølge Kreftregisteret er lungekreft blant de vanligste kreftsykdommene i Norge med 1350 nye tilfeller hos menn og 897 tilfeller hos kvinner i 2004. Dersom ingen hadde røykt i Norge, kunne om lag 85 prosent av alle lungekrefttilfellene vært unngått.

Her er andre måter du kan stumpe røyken på.

Nettadressen til røykesluttilbudet er: www.slutta.no