Røykebarn får ADHD

Røyking under svangerskapet tredobler risikoen for at barnet utvikler adferdsproblemer.

Barn av røykende mødre blir født med lavere vekt, dårligere immunforsvar og opplever flere problemer med allergier senere i livet.

Men det er ikke alt. Nå mener danske forskere at barna også har tredobbelt risiko for å utvikle adferds- og konsentrasjonsproblemer, bedre kjent som ADHD.

Sikker konklusjon
Undersøkelsen fra Universitetet i Århus har sammenliknet 170 barn som har adferdsproblemer med en normalgruppe på 3765 barn.

Sammenlikninger av foreldrenes røykevaner viste at tre av fem mødre til barn med adferdsproblemer hadde røkt under svangerskapet. Sigarettrøyking under svangerskapet tredoblet risikoen for slike problemer, uavhengig av andre forhold som foreldrenes økonomi, utdanning eller sosiale forhold.

- Våre resultater viser en økt risiko for adferdsproblemer hos barn av mødre som røkte under svangerskapet. Denne risikoen kan ikke forklares av andre faktorer som barnas individuelle trekk, foreldrenes økonomi eller familiens sykehistorie, skriver forskningsleder Karen Linnet i konklusjonen av rapporten.

Den ferske undersøkelsen er publisert i det internasjonale fagmagasinet Pediatrics.

Påvirker hjernen
De danske forskerne antar at nikotinen kan påvirke utviklingen av barnets hjerne under svangerskapet. Nikotinen kan blant annet forstyrre utviklingen av reseptorer som behandler signalstoffet dopamin i hjernen.

Tidligere undersøkelser av dyr og barn tidlig i svangerskapet bekrefter også denne teorien, i følge forskerne.

 

Mozon.no, 04.08.2005