Røyk farligst for gutta

Nok en studie slår fast hvor farlig det er å røyke, og at langt flere menn enn kvinner dør av røykingen.

Det er forskere ved Universitetet i Bergen og Nasjonalt Folkehelseinstitutt som har analysert data fra 25.000 norske kvinner og like mange menn.

Og det hjelper dessverre ikke med færre sigaretter.

Rapporten viser at over 40 prosent av menn som storrøyker dør før de blir 70 år, mot bare 14 prosent av dem som aldri har røykt. For kvinner dør 26 prosent av storrøykerne før de fyller 70, i motsetning til 9 prosent av ikke-røykerne, skriver Klassekampen.

- Sammenlignet med andre kvinner, øker kvinner sin risiko for å dø ved å røyke. Men hvis du sammenligner røykende kvinner og menn, har kvinnene minst risiko for å dø av røykingen, bekrefter Randi Selmer, en av forfatterne bak rapporten.

- En av forklaringene er at kvinner generelt har lavere risiko for å dø av hjerte- og karsykdommer. Kvinner lever i tillegg lenger enn menn, og det gjelder også røykere, sier hun.

Det er nemlig ikke lungekreft, men hjerte- og karsykdommer som tar livet av flest røykere.

En annen studie viser at kvinner forbrenner nikotin raskere.

Og sist, men ikke minst: Her er ti gode tips for røykeslutten!

(NTB)

 

Mozon.no, 06.07.06