Rødt kjøtt øker kreftfaren

Mens én studie viser at rødt kjøtt gir økt kreftrisiko, viser en annen at frukt og grønnsaker ikke fungerer så godt som antatt.

De to studiene setter fokus på forbindelsen mellom kosthold og kreft. Rødt kjøtt kan øke kreftrisikoen, men man tviler på om frukt og grønnsaker kan forebygge mot brystkreft.

Begge studiene spurte kun deltakerne om deres matvaner som voksne. Enkelte forskere tror at man bør vite matvanene gjennom hele livet for å få et skikkelig svar. Brystkreftrisikoen kan man imidlertid best studere som voksne. Det er da brystcellene hyppigst deler seg og er mest sårbare.

Rødt kjøtt
Nærmere 150.000 menn og kvinner var med i undersøkelsen om rødt kjøtt. Deltakernes gjennomsnittsalder var 63 år. De rapporterte om kjøttinntaket i 1982 og i 1992-93. Personene med høyt kjøttinntak hadde omtrent 30-40 prosent større risiko for å utvikle tykktarm- eller endetarmskreft i forhold til de med lavt inntak.

Høyt kjøttinntak for menn var minst tre porsjoner daglig og to porsjoner for kvinner. Lavt inntak var omtrent to porsjoner eller mindre to ganger i uken for menn og mindre enn en porsjon for kvinner. Bearbeidet kjøtt som bacon og pølse økte risikoen. Er du glad i pølser kan du trøste deg med at røyking, overvekt og lite aktivitet er en vanligere årsak til tykktarmkreft enn rødt kjøtt.

Frukt og grønt
Brystkreftstudien involverte i underkant av 300.000 europeiske kvinner. Deltakerne fikk spørsmål om kostholdet og ble fulgt gjennom fem år. Forskerne fant ingen beskyttende effekt fra frukt og grønnsaker.

Tidligere studier på hvorvidt dietter med mye frukt og grønnsaker kan beskytte mot ulike krefttyper har svært ulike resultater. I de nyeste undersøkelsene har man ikke sett noen effekt. Forskerne tror likevel enkelte kvinner kan forebygge ved å spise mye sunt.
Selv om det ikke hjelper mot brystkreft anbefales frukt, grønnsaker og rødt kjøtt for hjertet.