Rødkløver mot PMS

Britiske forskere undersøker nå om et stoff i rødkløver kan gi effektiv lindring av problemer med overgangsalder og PMS.

Hetetokter er et vanlig problem for kvinner i overgangsalderen. Årsaken til problemene er at kroppens hormoner kommer i ubalanse og problemene kan for noen kvinner vare i flere år.

Hormonterapi er en kjent og effektiv behandling av problemene, men flere rapporter de siste årene har sett en sammenheng mellom slik behandling og økt risiko for brystkreft hos kvinner.

Forskerne ved Queen Charlotte's og Chelsea sykehus vil nå undersøke om såkalte isoflavoner i rødkløver kan gi like god behandling av overgangslager uten noen farlige bivirkninger. Isoflavoner finnes blant annet også i soya, som er et vanlig alternativ til hormonbehandling.

Overgangsalder og PMS
- Vi håper at dette produktet kan hjelpe kvinner i overgangsalderen med problemer som hetetokter. Kvinner med såkalt premenstruelt syndrom kan også ha nytte av dette.

- Problemet med hetetokter er at det får en negativ innvirkning på livskvaliteten, men at mange kvinner velger å lide i stillhet. Etter all den negative omtalen av hormonbehandling velger noen pasienter å unngå alle typer behandling mot problemene, sier forskningsleder Chun Ng til BBC News.

Liten risiko
Rødkløver er tidligere brukt mot luftveisproblemer som kikhoste, samt hudproblemer som eksem og psoriasis. Men det er ikke alle som er overbevist om at planten kan være en like god behandling som den tradisjonelle hormonbehandlingen.

- Det finnes riktignok bevis for at behandling med østrogen og progesteron kan medføre en økt risiko for brystkreft. Men denne risikoen er antageligvis langt lavere enn for behandling med østrogen alene.

- Dette må sees i den rette sammenhengen. vi snakker tross alt om noen få tilfeller per 1000 kvinner som får behandling i fem år. Kvinner må derfor selv avgjøre om bedre livskvalitet med hormonterapi kan oppveie en liten økning i risikoen forbrystkreft, sier professor David Purdie ved Universitetet i Hull til BBC News.

Han advarer også forskerne mot å ta noen snarveier i den vitenskapelige testen av rødkløver. Tidligere undersøkelser har nemlig vist at kvinner med overgangsplager ofte reagerer svært positivt på placebopreparater uten noen medisinsk effekt.

 

Mozon.no, 29.11.2005