Røde varsellamper i gråmarkedet

Nå kan du gjennomskue triksene de såkalte "aksjepusherne" bruker for å lure deg. Fra USA har vi hentet råd om hvordan du kan kjenne igjen aksjemeglere som prøver å lure deg på gråmarkedet.

Røde varsellamper i gråmarkedet

  1. Her er rådene

En rekke småsparere er det siste året blitt lurt til å kjøpe aksjer til overpris i små og relativt ukjente firmaer - i det såkalte "gråmarkedet".

For drømmerne

Gråmarkedet består av aksjer som ikke er børsnotert, altså unoterte aksjer. Det er betegnet som stedet for alle som drømmer om rask fortjeneste.

Dagens Næringsliv skrev i forrige uke at gråmarkedet er "stedet hvor det jaktes vilt på risikovillig kapital til nye prosjekter, stedet hvor verdien i selskaper kan pumpes opp i skyene på rykter, skryt og forventninger om fremtidig inntjening."

Hva kjennetegner unoterte aksjer?

Flere faktorer skiller unoterte aksjer fra noterte aksjer. Disse faktorene er åpenbare, men likevel verdt å ha i bakhodet:

Mangel på offentlig informasjon: Den viktigste forskjellen er at ikke-børsnoterte selskaper ikke plikter å gi den samme offentlige informasjonen om selskapet som børsnoterte selskaper. Unoterte selskaper må levere årsrapport til Brønnøysundregistrene, men sjelden kvartalsrapporter. Børsanalytikere skriver dessuten oftere om noterte selskaper.

Ingen børsnoteringskrav: Noterte selskaper må oppfylle en rekke formelle krav til selskapet, for eksempel informasjonsplikt og minimumsstørrelse. Slike krav stilles sjelden til unoterte selskaper.

Risiko: Unoterte aksjer regnes å gi langt større risiko ved investering. Mange unoterte selskaper er nye. Mange selger produkter og tjenester som ennå er under utvikling eller ikke har vært testet i markedet.

Onkel Sams råd

Kredittilsynet har ennå ikke tatt stilling til hvordan man skal unngå uredelig aksjehandel i gråmarkedet. Det har det amerikanske kredittilsynet - US Securities & Exchange Commision (SEC) - som lenge har ført en kamp mot luguber handel med unoterte aksjer - kalt microcap stocks.

SEC har utarbeidet en omfattende informasjon om hvordan forbrukerne skal unngå å bli lurt av aksjepushernes såkalte "pump and dump"-metoder.

Manipulasjon

De gjør oppmerksom på at svindlere på gråmarkedet er avhengige av å få spredd usann informasjon. I USA er det blant annet vanlig å operere på følgende måte:

Tvilsomme pressemeldinger: Svindlere utgir ofte pressemeldinger med overdrivelser eller løgner om salgstall, kjøp, inntektsprognoser eller nye produkter.

Noen selskaper betaler aksjepushere for å anbefale gråmarkedsaksjene i uavhengige og kritiske miljøer, for eksempel innenfor presse- og analysemiljøer.

Bruker Internett: Svindlere sprer ofte useriøs e-mail eller ”spam” over Internett, og sprer dermed usann informasjon om selskapet både raskt og billig.

Klikk på linken øverst til høyre i artikkelen for å lese rådene for hvordan du unngår å bli lurt.