Rindal Sparebank trenger penger

Rindal Sparebank i Sør-Trøndelag har lenge hatt lave utlånsrenter, og vi så frem til et tilbud fra den kanten. Men tilbudet kom aldri. I stedet kom en epost med beskjed om at banken "på grunn av meget stor låneetterspørsel i det siste...dessverre må
avslå alle nye lånesøknader fra nye kunder inntil videre"
.

Balansen

- Vi har hatt gunstige betingelser en stund, og pågangen fra interesserte kunder har vært formidabel. Dette og ferieavvikling har gjort at vi har avslått alle lånesøknader en tid. Under normale omstendigheter hadde dere nok fått et tilbud, forteller Magne Bjørnstad, salgs- og kundeansvarlig i Rindal Sparebank.

Som en av Norges minste banker, med under 400 millioner i forvaltningskapital, baserer banken seg på en god innskuddsutvikling i stedet for å låne i pengemarkedet. Den må rett og slett ha nok penger å låne ut.

- Banken er avhengig av en balanse mellom innskudd og utlån for beholde en god likviditet. Marginene ved å låne i pengemarkedet til utlån er så små at vi ikke vil gjøre det, forteller Bjørnstad, som bedyrer at utlånsstoppen er midlertidig. Rindal Sparebank satte opp utlånsrenten med 0,75 prosent 1. juli.