Rike sover mer

Rike mennesker sover mer. De med mindre penger bekymrer seg mer, noe som kan holde dem våkne om natten.

- Det var forventet at personer i krevende yrker med høy status og høy lønn, fikk mindre søvn, men slik er det ikke, sier Dr. Diane S. Lauderdale ved University of Chicago.

Forskere ved universitetet har sett på sovevanene til 669 voksne mennesker. Etter å ha blitt fordelt mellom kjønn og rase, fant forskerne at svarte mennesker sov mindre enn hvite, og at menn sov mindre enn kvinner, skriver Reuters.

I tillegg fant forskerne at jo mer penger man har, jo mer søvn får man.

Lauderdale mener funnene kan bidra til å forklare hvorfor svarte mennesker ofte har flere helseproblemer enn hvite.

Studien ble utført ved å registrere søvnen til en gruppe menn og kvinner i 40-årene. 58 prosent var kvinner og 44 prosent var svarte.

Sover mindre enn man tror
Deltakerne fortalte forskerne hvor mye søvn de trodde de fikk. Ved hjelp av en loggbok holdt de styr på hvor mye tid de tilbrakte i sengen og hvor mye de sov. Forskerne ga dem i tillegg en brikke rundt håndleddet, en såkalt aktigraf, som registrerer søvn/våken-rytmen gjennom døgnet. Denne måtte de gå med i tre dager.

Mens noen mente de fikk omkring syv timer søvn om natten, fikk de i virkeligheten bare seks timer. I gjennomsnitt sov hvite kvinner rundt 6,7 timer om natten og hvite menn omkring 6,1 timer. Svarte kvinner sov i 5,9 timer og svarte menn fikk 5,1 timer med søvn om natten.

Forskjellene mellom rase og kjønn forble selv etter at forskerne så bort fra sosioøkonomiske faktorer samt yrket og livsstilen til testpersonene.

Mengden med søvn økte med inntekten, og denne effekten var desto større hos de svarte testpersonene er hos de hvite.

- Det er flere forklaringer til disse funnene. Personer som tjener mindre bekymrer seg mer, noe som hindrer dem i å sove godt. De kan også bo i mer bråkete strøk, i mindre behagelige omgivelser og de kan ha helseproblemer, sier Lauderdale.

Hun legger til at søvn har en mye større sammenheng med forskjeller i samfunnet enn det man tidligere har trodd.

Studien er publisert i tidsskriftet American Journal of Epidemiology.

 

Mozon.no, 08.11.2006