Rik på smugling

Vår uformelle beregning viser at smugling lønner seg - statistisk sett.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Vi skal ikke diskutere de moralske dilemmaene ved smugling. Beregningene nedenfor er rene økonomiske betraktninger.

Én ut av 285 blir kontrollert

Ifølge Forsker Arne Ridberg ved Transportøkonomisk Institutt var det totalt 16,5 millioner personer som reiste inn i Norge i år 2000. Dette tallet inkluderer alle som reiser med personbil, fly, båt, tog og buss.

Informasjonssjef Hege Turnes i Toll- og avgiftsdirektoratet opplyser at det i 1999 var totalt 58.858 reisende som ble kontrollert ved grenseovergangene til Norge.

Legger vi til grunn at dette tallet ikke var veldig forskjellig i år 2000, er det altså 3,5 promille av alle reisende til Norge som blir kontrollert av Tollmyndighetene. Statistisk sett skal du derfor krysse grensen 286 ganger før du blir kontrollert.

Smuglergevinsten

285 ganger til Danmark
13 flasker vin i Danmark13 flasker vin i NorgeSpart per handlerundeTotalt spart ved 285 turer
650 kr.1.300 kr.650 kr.185.250 kr.
En vinflaske som koster 100 kr. i Norge, koster om lag 50 kr. i Danmark

Tabellen nedenfor viser de økonomiske konsekvensene av å ta 13 flasker vin (under 10 liter) med fra Danmark 285 ganger.Gang nummer 286 setter tollerne klørne i deg, og du blir kontrollert. De finner vinflaskene, beslaglegger dem, og gir deg en bot på 2.600 kroner. Din gevinst er da redusert til 182.000 kroner.

Regnestykket forutsetter naturligvis at du likevel skulle ha vært i Danmark, og reisekostnadene er derfor ikke lagt til.

Flere blir stoppet

Vær klar over at statistikken ovenfor viser hvor mange som blir kontrollert. Antallet som blir stoppet er mye høyere. Men de fleste som blir stoppet blir bare spurt om de har med mer enn den tillatte kvoten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Og klarer man å bevare det naturlige smilet, og en ikke for rød ansiktskulør, er det stor sannsynlighet for at man ikke blir kontrollert.