Lånekassen ønsker å tilby billigere lån...
Lånekassen ønsker å tilby billigere lån...Vis mer

Revolusjon i Lånekassen

Lånekassen ønsker å innføre samme renteordning som hos Husbanken, øke stipendene, og la studenter tjene mer.

Er du kunde i Lånekassen må du fra 1. april betale den saftige lånerenten på 8,6 prosent. Dette er en halv prosent høyere enn renten i Husbanken fra samme dato. Forsåvidt er dette ganske naturlig. Sikkerheten i en bolig er bokstavelig talt mer håndfast enn sikkerheten i ditt fremtidige inntektspotensiale som utdannet yrkesutøver. Likevel er det naturlig at statsbankene med klare mål om å ha en sosial profil, har mer lik policy. Og det er det Lånekassen nå ønsker seg gjennom sitt budsjettforslag.

Ned 0,5 prosent

I dag betaler lånekassekundene markedsrente. Fra 1. juli får du i tillegg mulighet til å velge fast rente. Allerede her ligger det en viss tilnærming til de betingelsene som kunder i Husbanken nyter godt av. Men mens husbankkundene betaler en halv prosent over markedsrenten til dekning av administrasjon og tap, må kunder i Lånekassen betale en prosent over markedsrenten.

- Dette oppfattes som svært urettferdig av mange, sier direktør i Lånekassen, Turid Hundstad.

Får Lånekassen gjennomslag for sitt forslag, vil dette tillegget reduseres med en halv prosent fra neste år. (Dette er uavhengig av markedsrenten.)

Økte stipender

Lånekassen ønsker seg også andre endringer i utdanningsstøtten. For elever i videregående skole er målet å gå over til fullt stipend. Dette begrunnes med at det er uheldig for ungdom å pådra seg gjeld allerede fra de er 16 år gamle. I tillegg viser det seg at de som tar lån til videregående utdanning, også er dominerende blant lånekassens inkassokunder.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Budsjettforslaget innebærer også en ekstraordinær økning av stipend og lånebeløp med fem prosent både til studenter og elever. Dette på grunn av at boutgiftene har økt kraftig de seneste årene uten at stipend og lån har blitt endret tilsvarende.

Jobb mer

Ikke nok med dette. Lånekassen trår også til med et forslag om justering av studenter og skoleelevers mulighet til å jobbe ved siden av studiene. Nå kan du tjene inntil (ca.)3.500 i måneden før støttebeløpet ditt blir redusert. Lånekassen foreslår at du fra neste år skal kunne tjene omkring 5.500 kroner per måned uten å få mindre i studiestøtte.

Hva tjener du på dette?

Blir disse endringene vedtatt vil det få relativt stor betydning for studenter og tilbakebetaleres økonomi.

 • Dersom stipendandelen blir full for videregående utdanning, vil du begynne å akkumulere lån senere enn det som er tilfellet nå.

 • Du får mer i utdanningsstøtte i og med den ekstraordinære økningen på fem prosent på grunn av økte boutgifter. Dette gir følgende økonomiske opptur for den vanlige elev og student:
  • Skoleelev under 19 år, og borteboer med fullt stipend og lån:
   54.900 per skoleår (10 måneder) + 2.745 i ekstraordinært tillegg.

  • Student over 19 år, og borteboer med vanlig stipend og lån:
   64.100 per studieår (10 måneder) + 3205 i ekstraordinært tillegg.

  Dette er ikke inkludert reisestipend. Heller ikke spesielle lån- og stipendordninger for utenlandsstudenter, kunststudenter, studenter som får barn, tiltaksordninger for Troms og Finnmark etc. er med.

 • Du kan ved å arbeide ved siden av studiene, tjene 2.000 kroner mer i måneden enn tilfellet er nå uten at du får mindre i lån eller stipend.

 • Det blir mindre å betale tilbake på grunn av rentekuttet på en halv prosent.
  • Med et lån på 200.000 kroner betyr det omkring 750 kroner mindre i året slik rentesituasjonen er nå.

Men om disse endringene blir vedtatt etter å ha gått gjennom de statlige valsemøllene er det ingen som vet…

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.