Retting av feil

Det beste for deg som kjøper er normalt at selgeren reparerer det som er galt.

Loven bestemmer derfor at du kan kreve at selgeren reparerer mangelen, så lenge dette kan skje uten at det volder ham urimelig kostnad eller ulempe.

Retting vil altså være aktuelt der det er tale om forhold som kan rettes slik at utbedringen setter bilen i den tilstand den skulle ha vært opprinnelig. Det vil si slik at den stemmer med de opplysninger selger ga ved salget.

Selger kan også kreve retting

Legg merke til at selgeren også kan kreve å få rette mangelen på bilen, hvis det kan skje uten ulempe for kjøperen, og uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg.

Det innebærer altså at selgeren kan møte ditt krav om prisavslag, heving eller erstatning med å tilby retting. Normalt vil du være tjent med å godta dette.

Hvis selgeren ikke foretar utbedring innen rimelig tid etter at du har krevd det, kan du velge en av de andre "mangelssanksjonene".