Baksmellen må betales, ellers er det du som får svi!
Baksmellen må betales, ellers er det du som får svi!Vis mer

Restskatt: Leserne spør

- Jeg skylder over 13.000 kroner i restskatt, og for meg er dette et "enormt" beløp. Kan jeg få delt opp betalingen i flere avdrag?

Har du blitt trukket for lite i skatt, får du restskatt. I utgangspunktet må restskatten betales innen 3 uker etter at ligningen er lagt ut.

Er restskatten større enn 1.000 kroner, blir den delt på to terminer som forfaller på ulike forfallsdatoer etter at ligningen er lagt ut. Skylder du 13.000 kroner, vil du altså få to innbetalingsblanketter på 6.500 kroner hver.

Får du restskatt, vil du få et rentetillegg på fem prosent. De som har skattebegrensning på grunn av liten skatteevne, og likevel får restskatt, vil imidlertid ikke få beregnet rentetillegg.

Betaler du restskatten for sent, må du i tillegg betale en forsinkelsesrente på 12 prosent per år fra forfallsdagen inntil betaling skjer.

Kan du søke om å få betale restskatten i avdrag?

Ja, du kan søke om å få betale restskatten i flere avdrag. Det klare utgangspunktet er imidlertid at hele beløpet skal betales innen de gitte fristene.

Selv om du søker om å få dele opp betalingen i flere avdrag, er det altså ikke sikkert at du får innvilget søknaden. Hver eneste søknad vil nemlig bli gjenstand for en konkret vurdering, der din betalingsevne blir satt under lupen.

Lønner det seg å søke om utsettelse?

Nei, det lønner seg ikke. Har du mulighet til å klare deg uten, er det absolutt å anbefale!

Har du ikke noe valg, vil det nemlig koste deg dyrt.

Du må nemlig betale forsinkelsesrente selv om du får medhold i din søknad. Forsinkelsesrenten er på 12 prosent i året og starter faktisk å løpe fra den dagen du skulle ha betalt restskatten, i henhold til de fristene du fikk på de opprinnelige innbetalingsblankettene.

Det er altså viktig å være klar over at rentene løper selv om du har søkt om, og faktisk fått innvilget, en søknad om betalingsordning med kommunekassereren. Det offentlige er altså ingen generøs kreditor.

Hvor skal du sende søknaden?

Her er det viktig å holde tungen rett i munnen. Søknaden skal nemlig sendes til kommunekassen der du bor, og ikke til ligningskontoret.

Ligningskontoret fastsetter nemlig "bare" skatten din. Etter at det regnestykket er avgjort, er det kommunekassen som står for innkrevingen av din restskatt.

Pass derfor at du sender søknaden til riktig instans, og at du legger ved dokumentasjon på at din økonomiske situasjon er så anstrengt at du faktisk har behov for å få delt opp betalingen i flere avdrag.

Hva hvis du ikke klarer å betale?


Får du restskatt som du ikke klarer, eller orker å betale, har kommunekassereren flere triks i ermet for å få kloa i pengene:

  • Den vanligste måten er å sette igang "påleggstrekk". Det gjøres ved at din arbeidsgiver får beskjed om å trekke et beløp i tillegg til det ordinære forskuddstrekket på lønnen din. Dette beløpet går så til avdrag på din skyldige restskatt.
  • En annen mulighet for å inndrive restskatten, er å ta utlegg i dine formuesgoder, og i neste omgang om nødvendig begjære tvangssalg av disse formuesgodene.
Får du problemer med å innbetale en eventuell restskatt, bør du altså ta kontakt med kommunekassereren så fort som mulig for å forsøke å finne en betalingsmåte som er akseptabel for begge parter.

Trykk her for å komme direkte til DinSides Juss-FAQ