Rentesatser i ulike banker

Bør du binde renten?

  1. Rentesatser i ulike banker
Oversikt over faste og flytende effektive renter i store norske banker
BankFlytende renteFast rente, 3 års bindingFast rente, 5 års bindingFast rente, 10 års binding
Storebrand Bank8,13%8,80%8,42%8,42%
Gjensidige NOR8,35%8,62%8,51%8,40%
Vår Bank og Forsikring8,34%9,55%9,31% 
Den norske Bank8,18%8,87%8,60%8,33%
K Bank8,47%8,96% (2 år)8,74% (4 år)8,63% (8 år)
Fokus Bank8,38%8,84%8,69% 
Sparebanken 1 SR -Bank8,30%8,84%8,63%8,41%
Boliglån på 500.000,- innen 60% av boligens verdi