Renteprofeten fra Handelshøyskolen

På Norges Handelshøyskole i Bergen tror Øystein Thøgersen at vi etterhvert kan få endringer i rentenivået i Norge. Men når og hvor mye er det vanskeligere å spå.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

-I beste fall kan vi håpe på at renta settes ned mellom en kvart og en halv prosent mot slutten av året, konkluderer Øystein Thøgersen, associate professor fra Norges Handelshøyskole i Bergen

Forventer få endringer

Thøgersen har tro på at Schjøtt-Pedersen kan komme til å sørge for lavere rente
Thøgersen har tro på at Schjøtt-Pedersen kan komme til å sørge for lavere rente Vis mer


-På kort sikt kan ikke forbrukerne forvente noe lavere rente, sier Thøgersen.

Regjeringen ønsker en lav og stabil inflasjon, og ønsker en årsvekst i konsumprisene på 2,5 prosent. Med dette har Norges Bank har gått fra et implisitt inflasjonsmål på to prosent, til et eksplisitt på 2,5 prosent. På denne måten har Norges Bank fått friere tøyler i forhold til pengepolitikken.

Åpner for kutt i renta

-Denne oppmykningen i pengepolitikken ville alene gjøre det mer sannsynlig for kutt i renta, sier Thøgersen. Men det som trekker renta i motsatt retning den økte bruken av oljepengene neste år.

-Vi kan forvente at renta holder seg relativt flat, selv om rentene i nabolandene stadig settes ned, sier Thøgersen. Thøgersen peker spesielt på den norske økonomien er nær kapasitetsgrensen, og at etterspørselspresset ser ut til å holde seg stabilt høyt.