Renten uendret

Rentens skjebne ble avgjort klokken 14 i dag. DinSide Økonomis lesere fikk lov å være med på gjette-konkurranse.

I dag var det rentemøte i Norges Bank, og alle måtte vi vente i spenning på skjebnen vår.

Før avgjørelsen så vi for oss følgende:

Går renten opp, kan vi regne med at bankene følger etter. Og det vil bety dyrere lån for mange nordmenn.

Går renten ned, må vi bare håpe at bankene følger etter.

Hva som skjer med renten, er avhengig av flere faktorer. Men akkurat for tiden trekker faktorene i flere forskjellig retninger.

Lav arbeidsløshet

Arbeidsløsheten er lavere enn noengang. Det tyder på at økonomien er i høygir. Når økonomien kjører på høygir, kan vi få høyere inflasjon i tiden som kommer.

Statistisk Sentralbyrå publiserte sist uke statistikk som viser at inflasjonen det siste året har vært 4,3 prosent. Det er markant over måltallet på 2,5 prosent som regjeringen har bedt Sentralbanksjefen om å overholde.

Mye tyder med andre ord på at vi må belage oss på høyere rente, men rentenivået hos våre handelspartnere tyder på det motsatte. I den europæiske sentralbanken er signalrenten om lag 4,5 prosent. Det er 2,5 prosentpoeng lavere enn i Norge.

Utfallet av dagens møte kan dermed også bli at renten forblir på stedet hvil.

Hva trodde leserne?

Over 300 av DinSide Økonomis lesere var med på avstemningen om hva som kom til å skje med renten. 54 prosent stemte for at renten ville forbli uendret. 40 prosent trodde at den ville gå opp, og bare 6 prosent trodde (eller håpet) at den ville bli justert ned.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Flertallet fikk rett: Renten forblir uendret, også denne gangen. Siste gang Norges Bank endret renten var den 21. september i fjor. Det er presis ni måneder siden.

Norges Banks styringsrente, foliorente, er dermed fremdeles 7,00 prosent.