Som de fleste antok, ble det ingen endring av styringsrenten på dagens rentemøte. Foto: COLOURBOX.COM
Som de fleste antok, ble det ingen endring av styringsrenten på dagens rentemøte. Foto: COLOURBOX.COMVis mer

Renten står urørt i dag

Norges Bank har nok en gang besluttet å holde styringsrenten på 2 prosent.

Norges Bank besluttet på dagens rentemøte å holde styringsrenten på 2 prosent. Dermed har sentralbanken fortsatt ikke rørt styringsrenten siden 5. mai i år.

- Utviklingen i norsk økonomi har vært om lag som ventet i det siste. Aktiviteten øker moderat. Prisveksten har avtatt og ligger nå under 2 prosent, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Veksten i verdensøkonomien har vært litt sterkere enn ventet, men aktivitetsnivået er fortsatt lavt i industrilandene. Uroen knyttet til statsfinansene i flere europeiske land har avtatt, men utsiktene for amerikansk økonomi er noe mer usikre.

- Både hensynet til prisutviklingen og til en stabil utvikling i produksjon og sysselsetting taler for en fortsatt lav rente. Hensynet til å gardere mot risikoen for fremtidige finansielle ubalanser som kan forstyrre aktiviteten og inflasjonen et stykke fram i tid, taler for at renten etter hvert bringes nærmere et mer normalt nivå, sier Gjedrem.

Fortsatt stor usikkerhet

Før dagens rentemøte var det enkelte makroøkonomer som tok til orde for rentekutt, i alle fall innen årsskiftet. Den svake prisveksten er en av grunnene til pessimismen.

First Securities venter at renten holdes uendret frem til årsskiftet.

- Årsaken til det er at inflasjonen er lav og at inflasjonen sannsynligvis vil forbli lav en god stund fremover på grunn av svak økonomisk vekst i Norge det siste året, samt fallende importpriser påvirket av en nokså sterk handelsvektet kronekurs, sa seniorøkonom Bjørn Roger Wilhelmsen til DinSide i går.

>>>Slik får du beste rente

Beste boliglånsrenter 1 million kroner
Beste boliglånserenter 2 millioner kroner