Renten står uendret i dag

Ny sentralbanksjef, men ingen overraskelser fra Norges Bank i dag.

<b>Godt humør:</b> Sentralbanksjef Øystein Olsen leder sin første rentebeslutning med en nyhet som veldig mange nordmenn setter pris på. Foto: Per Ervland
Godt humør: Sentralbanksjef Øystein Olsen leder sin første rentebeslutning med en nyhet som veldig mange nordmenn setter pris på. Foto: Per ErvlandVis mer

Det har vært knyttet litt ekstra spenning dagens rentemøte fordi det er den nye sentralbanksjefen Øystein Olsens første rentebeslutning.

Men Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å holde styringsrenten uendret på 2 prosent. Dermed har ikke sentralbanken rørt styringsrenten siden 6. mai 2010.

 • Hva var renten i 2004? Gjett og se!
 • Prisene som forventet

  – Den underliggende prisveksten er rundt 1,5 prosent, om lag som ventet. Både hensynet til å bringe veksten i konsumprisene opp mot målet og hensynet til en stabil utvikling i produksjon og sysselsetting tilsier en lav rente, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i pressemeldingen fra Norges Bank.

  Sentralbanksjef Øystein Olsen er i gang med sin første pressekonferanse for Norges Bank. Foto: Per Ervland
  Sentralbanksjef Øystein Olsen er i gang med sin første pressekonferanse for Norges Bank. Foto: Per Ervland Vis mer


  Aktiviteten i verdensøkonomien øker og råvareprisene stiger, men det er fortsatt stor usikkerhet om utsiktene for Europa. Rentene ute har steget siden oktober, men er fortsatt lave.

  KALKULATOR: >>>Billigste boliglån akkurat nå

  Ville blitt et sjokk

  – Det ville trolig kommet som et sjokk på markedet hvis det hadde kommet en renteøkning i dag, sier Bjørn Roger Wilhelmsen i First Securities til DinSide.

  Makroøkonom Bjørn Roger Wilhelmsen mener det vil komme flere renteøkninger i 2011. Foto: Swebank First Securities
  Makroøkonom Bjørn Roger Wilhelmsen mener det vil komme flere renteøkninger i 2011. Foto: Swebank First Securities Vis mer


  Han presiserer likevel at det er åpenbart at vi begynner å nærme oss en renteøkning. Ifølge oktoberprognosene til Norges Bank skulle styringsrenten holdes uendret frem til sommeren, men Wilhelmsen tror nå på en tidligere renteoppgang, sannsynligvis i løpet av våren.

  Høyere rente til våren

  Wilhelmsen tror dagens rentemøte kan gi noen signaler om at renteøkningen vil komme tidligere enn det som ble varslet i høst.

  – Markedet har allerede justert sine prognoser. De priser inn at en renteøkning kan komme i mai, kanskje allerede i mars.

  Vi handler mer

  En av årsakene til en tidligere renteøkning er den sterke veksten i vårt private forbruk.

  – Vi har også bak oss en periode på fire måneder med vekst i boligprisene. Nå har vi en situasjon der boligprisene er på et høyt nivå samtidig som husholdningene har en høy gjeldsgrad. Det er grunn til å tro at gjeldsveksten vil fortsette å øke, og dette må Norges Bank legge vekt på. Hvis de tillater denne utviklingen, kan det ha negative effekter på norsk økonomi litt lenger frem i tid, sier Wilhelmsen.

  Men det er også grunner til å holde renten lav: Lav inflasjon (prisstigning) og høyere pengemarkedsrenter enn det Norges Bank sist la til grunn taler isolert sett for å holde renten lav.

  At andre sentralbanker holder renten lav, er også et argument for å gjøre det samme, men nå forventer markedet etter hvert renteoppgang hos flere av de sentralbankene som ligger nærmest Norge.